Административно вдигат минималната работна заплата на 510 лв.

Българите са най-ниско платени в целия ЕС

Кабинетът стартира процедура по увеличаване на минималната работна заплата от 460 на 510 лв. Над 17 на сто от наетите у нас работят официално срещу минимална заплата. Над 402 хил. са българите, които към септември получават по 460 лв., сочат данните от националната статистика.

Те са цитирани в обосновката на Министерството на труда по предложението минималната заплата да се увеличи на 510 лв. от 1 януари, което формално предлага записания вече в средносрочната прогноза размер.

Проектът на постановление за новия размер на минималното възнаграждение тази година е публикуван достатъчно рано, за да има възможност да се обсъди и със синдикатите и бизнеса в тристранката.

Няколко пъти вече работодателите атакуват успешно в съда постановленията именно по тази линия. Въпреки обещанията, механизъм за определяне на минималното заплащане у нас все още не е разработен.

Мотивите на министерството се повтарят от предишните години. Според МТСП по-високата залата ще повиши покупателната способност на най-нискодоходната част от заетите и ще гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности, ще засили мотивацията за започване на работа и повишаване на квалификацията.

Повишаването на минималната заплата от 460 на 510 лв. ще увеличи общите разходи на работодателите с под 1% според експертните разчети на МТСП.

Минималната заплата у нас остава на най-ниското ниво спрямо страните от ЕС.

За първите шест месеца на 2017 г. в Румъния минималната заплата е със 17% по-висока от тази у нас, а в Люксембург, където имат най-високите нива, е почти девет пъти по-висока (1999 евро).

Според ведомството състоянието на икономиката напълно позволява подобно увеличение заради устойчивата динамика на БВП, средната заплата, индекса на потребителските цени и “други икономически показатели”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.