АБВ внесе законопроект за гражданския фалит

ПГ на АБВ внесе в деловодството на Народното събрание законопроект за защита на физическите лица от свръхзадълженост. Целта на проекта е да бъдат защитени гражданите при влошена икономическа среда, при неудачи от личен житейски характер, при неудачи като стопанска инициатива. На брифинг в Народното събрание зам.-председателят на ПГ на АБВ Кирил Цочев обясни, че документът цели да даде възможност за реабилитация на т. нар „вечни длъжници“, те да се ангажират отново в общественополезна дейност и това е в обществен интерес. „Основен принцип на гражданското право е, че длъжникът отговаря с цялото си имущество. Длъжникът физическо лице, за разлика от търговските дружества, дори след осребряване на цялото му имущество, не се освобождава от непогасените задължения. Тези задължения продължават да растат, като няма реални изгледи кредиторите да бъдат удовлетворени в бъдеще. Така значителен брой хора изпадат в бедствено положение като “вечни длъжници” – състояние, което ги прави безполезни за обществото и за стопанството в частност“, обясни Цочев. Той добави, че законопроектът е нов за съвременното законодателство и целта е да се прекрати състоянието на свръхзадълженост на физическите лица, позволявайки им да получат втори шанс или разпространеното в други европейски практики – „Fresh start“. Приемането на закон в областта на свръхзадължеността на физическите лица е израз на зачитането на Правото на Европейския съюз, на правилното разбиране на задълженията, които България е поела с членството си в ЕС, каза още Кирил Цочев. Защитата на закона обаче няма да се отнася до недобросъвестни граждани – хора които умишлено фалират, които вземат кредити, без намерение да ги върнат или такива, които са извършили умишлени престъпления.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.