АБВ ще води нови преговори с ГЕРБ

Националният съвет на ПП „Алтернатива за българско възраждане“ отчете като успешно участието на представители на формацията в изпълнителната власт и за пореден път – след коментарите на лидера на АБВ (в оставка) Георги Първанов – обвини ГЕРБ, че не спазва сключеното споразумение за партньорство, обяви за неработещ механизмa за координиране на политики между партиите, подкрепящи правителството и изрази неудовлетвореност от факта, че по голяма част от договорените в Политическата декларация приоритети няма видима работа. Затова ще бъде излъчена нова контактна група за политически преговори с ГЕРБ.

Това са в резюме решенията от днешното заседание на НС на АБВ. На него бе посочено, че през първите месеци на работа на правителството са проличали и сериозни проблеми: спря активният диалог за обсъждане на политики; представители на ГЕРБ неведнъж поставяха своите партньори пред свършен факт със законодателни предложения; работата на правителството „се парцелира“ между министрите; не се вижда общи действия по цели, които да мобилизират и българското общество.

По редица от заложените в Политическата декларация приоритети като изборното законодателство, мерките за насърчаване на инвестициите, формулиране на приоритетите в отбраната и външната политика и т.н. все още няма и идея за конкретни действия. Липсата на активна работа по тези и други вече договорени на политическо равнище приоритети поставя под съмнение желанието и готовността за изпълнение на поетите в Политическата декларация ангажименти, констатира НС на АБВ. А ето и конкретните решения, взети на днешното заседание:

Националният съвет на ПП АБВ
РЕШИ:

1. Дава висока оценка на участието на представителите на АБВ в изпълнителната власт. Насърчава ги да продължат да работят активно за изпълнение на поетите пред избирателите ангажименти и да влияят според възможностите си при формирането на правителствената политика.
2. Отчита като неработещ механизмa за координиране на политики между партиите, подкрепящи правителството, което създава невъзможност за партньорско сътрудничество и споделяне на отговорността за управлението.
3. Изразява неудовлетвореност от факта, че по голяма част от договорените в Политическата декларация приоритети няма видима работа.
4. Заявява, че при продължаваща липса на съгласуваност между партньорите и координация на провежданите политики и забавяне на договорените в Политическата декларация мерки, АБВ ще бъде принудена да преразгледа своята подкрепа и участие в управлението.
5. Настоява, че българските граждани очакват бързи и енергични действия за укрепване на държавността и справедливостта от правителството и парламента, а не обещания и бъдещи ангажименти.
6. Упълномощава Изпълнителния съвет на ПП АБВ в едноседмичен срок да приеме критерии за оценка на работата на правителството, основани на предизборните ангажименти на партията и договореностите в Политическата декларация.
7. Упълномощава ИС да излъчи контактна група, която да проведе официални разговори с партньорите, на които да представи оценката за изпълнението на Политическата декларация и за механизмите за партньорска координация.
8. На основата на направените оценки и проведените с партньорите разговори, Националният съвет да утвърди предложения за решения на предстоящата Национална конференция относно отношението ни към управлението на страната и управленските политики.
9. Очаква от ПГ на АБВ да продължава да отстоява стриктно поетите пред избирателите ангажименти и политическите решения на партията.
10. Дава пълна подкрепа за представителите на АБВ в изпълнителната власт да продължат активната си работа за провеждане на приоритетните за АБВ и заложените в Политическата декларация приоритети.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.