94% от българите искат да има подкрепа за родните храни

Социологическо проучване, подготвено от TNS Opinion в 8 европейски страни за “Приятели на Земята”-Европа и “За Земята” показва, че 94% от българите смятат, че правителството трябва да подкрепя местно произведената храна повече.

От интервюираните 81% се опитват да разберат, дали храната, която купуват е произведена локално, но 71% смятат, че е трудно да намерят информация от къде могат да си купят такава. 61% от анкетираните смятат, че няма достатъчно места да закупят местно произведена храна в района, в който живеят, а само 43% понякога си купуват такава. В същото време 89% смятат, че закупуването на местно произведена храна помага за създаването на работни места в региона. Според екологичното сдружение “За Земята” това показва, че местните и централните власти трябва да положат повече усилия, за да се популяризират съществуващите места и начини за закупуване на местно произвeдени храни, като фермерските пазари, хранителните кооперативи и др. От организацията от години подкрепят подобни инициативи, а по проекта „Правим ОСП да работи за обществото и околната среда“, по който е направено и самото проучване организират съвместно с партньори в момента и Фермерският пазар Иван Вазов в София [2], както и информационен щанд за Общата селскостопанска политика и късите вериги на доставки на него.

„В момента имаме една все по-глобализираща се и индустриализирана хранителна система, която унищожава работни места, уврежда околната среда и създава скъпи хранителни скандали. В същото време българските земеделски производители, особено малките и средните изчезват. Нашето проучване показва обществената подкрепа за нещо по-различно, както и че политиците трябва да направят много повече за поддържането на устойчиво произведената местна храна и за изграждането на местните хранителни икономики, които да съживят българските селски райони”, коментира Ивайло Попов от “За Земята”. – “Ние призоваваме министърът на земеделието Десислава Танева да поведе дебат за трансформирането на хранителната система в страната, като постави местната и устойчиво произведена храна, дистрибутирана чрез къси вериги на доставки в същността си, както и да насочи максимално субсидии за земеделски стопани в тази посока. От това би спечелило обществото, биха спечелили местните земеделски производители, както и околната среда“, изтъкна Ивайло Попов.

Българското правителство чрез средствата на общата селскостопанска политика 2014-2020 има възможност да подпомогне късите вериги на доставки. В ОСП е предвидена такава възможност, защото те допринасят за подобряване на благосъстоянието чрез подкрепа за малкия бизнес и местни работни места, намаляват на въглеродния отпечатък от дистрибуцията на храна, укрепват връзките между потребителите и земеделските производители и осигуряване на достъп до висококачествени и здравословни храни, както показва анализ, възложен от Европейската комисия. Припомняме, че от МЗХ по-рано съобщиха, че максималният бюджет за проект за подкрепа на късите вериги на доставки, фермерските пазари, създаване на агроклъстери и сформиране на оперативни групи по мярка 16 от ПРСР ще бъде 1 млн. Евро.

Инфографики и брошура по проучването можете да намерите тук: http://zazemiata.org/v1/uploads/media/Opinion_poll_Final.pdf

Общите резултати от проучвания на общественото мнение, както и разбивка на тези данни по страна, могат да бъдат намерени тук: http://www.foeeurope.org/local-food-briefing-full-opinion-poll-results-140115.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.