80 иновативни фирми от Китай търсят бизнес-партньори в Европа

Enterprise Europe Network към БТПП информира, че предстоят поредица бизнес срещи с фирми от Източен Китай, които ще посетят Европа в периода 11-21 юни 2014 година в търсене на европейски партньори. Китайската бизнес делегация включва 100 участника от 80 иновативни предприятия и ще посети Брюксел (Белгия), Прага (Чехия) и Хамбург (Германия), с цел намиране на подходящи партньори от Европа за проектно, технологично и бизнес сътрудничество.

Фокусът на събитието ще бъде върху следните сектори:

Иновативни клъстери, иновации в сферата на изследванията и технологиите
ИКТ
Модерно земеделие
Възобновяема енергия, нови материали, опазване на околната среда
Авиация
Биофармация
Механично инженерство
Умни градове

Европейските предприятия, които проявяват желание за участие в събитието, ще могат да обменят опит, да намерят подходящи бизнес партньори и да открият нови възможности за търговия, инвестиции и внедряване на нови технологии. По време на посещението ще бъдат представени нови проекти и ще бъдат организирани семинари и срещи за бизнес сътрудничество във всеки един от горепосочените градове.

Събитието ще бъде осъществено с подкрепата на китайското Министерство на науката и технологиите, Високотехнологичната индустриална административна зона и местните власти в Ченгду, Китай.

Участието е безплатно, а разходите за настаняване и път са за сметка на участниците, съобщават от БТПП и предоставят линк за регистрация на желаещите:

https://www.b2match.eu/eu-china-cooperation-fair2014

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.