554 закона приели депутатите в 41-вия парламент

По време на мандата си 41-то Народно събрание е приело 554 закона, 568 решения и 12 обръщения и декларации. Това сочи справка за периода от 14 юли 2009 г. до 11 март 2013 г., подготвена от парламентарния пресцентър и правна дирекция на Народното събрание.

Парламентът е имал 487 пленарни заседания, като 35 от тях са били извънредни. В 41-то Народно събрание са постъпили общо 940 законопроекта, като 515 от тях са внесени от Министерски съвет. От 14 юли 2009 г. до 11 март 2013 г. са били внесени 678 проекторешения, от които 589 от народни представители, както и 35 проекта за обръщения и декларации.

В 41-то Народно събрание са зададени 4020 въпроса и са отправени 685 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 145 пленарни заседания. Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на Народното събрание е 493 часа и 40 мин. По време на мандата са използвани пет форми на парламентарен контрол – въпроси и питания, разисквания по питания, вот на недоверие, вот на доверие, изслушвания.

За периода са проведени 14 разисквания по питания, отхвърлени са 4 вота на недоверие и е гласуван един вот на доверие, проведени са 8 изслушвания и са раздадени 98 доклада от изслушвания в комисии. От зададените въпроси 1901 са били с писмен отговор, а 2119 – с устен. При питанията 619 са били с устен отговор, а 66 с писмен. Отговорено е на 3496 въпроса и на 496 питания, а 148 въпроса и 26 питания са оттеглени.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.