460 млн. лв. от ОП “Региони в растеж” ще се инвестират до 2020 г. в 39 наши града

„През новия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж“ е заложен ресурс от над 460 млн. лв., с който 39 български града ще имат възможност да изпълняват своите мерки в подкрепа на градската среда и устойчиво градско развитие, спазвайки подхода на интегритет. Те ще се осъществяват на базата на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, така че да водят до стратегическа промяна на градовете и начина на живот в тях“. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на откриването на конференцията „Зеленият град – мечтан и реален“. Конференцията, която се провежда днес в София. Форумът е част от международната инициатива „Зеления град“, организирана за България от Съюза на ландшафтните архитекти, със съдействието на Посолството на Кралство Холандия и платформата De Groene Stad („Зеления град“).

Деница Николова допълни, че до края на тази година ще бъдат инвестираме още 58 млн. лева в подкрепа на градската среда като резервни проекти, които МРРБ е одобрило за 25 града на територията на страната.

Заместник-министърът на регионалното развитие отправи апел към проектантите и специалистите, които имат отношение към проектирането на градската среда, да бъдат по-смели и иновативни в проектите си през новия програмен период. Деница Николова посъветва творците да базират проектите си на дизайнерски решения, използвайки интересни настилки, водни площи, алпинеуми, ландшафтни тематични групи и елементи на градското обзавеждане, които да създават усещане сред хората, че наистина влизат в един нов град.

„Този призив отправям и към всички възложители на обществени поръчки, които изпълняват основно общините: надяваме се възложителите да подкрепят такива иновативни решения, защото това е начина да постигнем по-добри резултати от всички средства, които се предоставят, както чрез Оперативните програми, така и по линия на транснационалните и трансгранични програми“, допълни Деница Николова.

Заместник-министърът напомни, че, освен секторните оперативни програми, програмите за трансгранично сътрудничество също предоставят възможност за финансиране на проекти за промяна на градски облик. Деница Николова обясни, че трансграничните програми имат перо за опазване на природното и културно наследство и финансират екологични проекти и проекти за изграждането на зелена инфраструктура и устойчиво развитие на градската среда. По думите на Николова, всички те подкрепят развитието на зелени градове и ще допринесат за по-чиста околна среда и по-високо качество на живот, така че да се чувстваме по-добре в страната, в която живеем.

Снимка: Пресцентър на МРРБ

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.