35% неизпълнение на мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към края на месец април на Плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Планът включва 273 мерки, от които 108 са със срок за изпълнение до 30 април 2015 г. От тях 70 мерки са изпълнени в срок, а при останалите 38 мерки има забавяне на изпълнението, което представлява 35,2% неизпълнение. Наблюдава се намаление на процента на неизпълнените мерки в сравнение с месец март, когато той беше 45,7.

От неизпълнените мерки 27 са законопроекти. От тях 12 вече са внесени в 43-то Народно събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите 15 законопроекта следва да бъдат положени допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.

По 13 от неизпълнените мерки има стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което налага работа в ускорени темпове по отстраняване на допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз.

На 14 април т. г. Европейската комисия публикува резултатите от Табло №30 с директиви в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), отчитащо степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с краен срок за транспониране до 31 октомври 2014 г. В него България се представя с дефицит по въвеждането 0,9% или 11 невъведени директиви. Дефицитът на транспониране се е увеличил в сравнение с предишния отчетен период над средното ниво за ЕС (0,5%). Предстои отчитане на дефицита на транспонирането на държавите членки от ЕС за новото Табло №31 с директивите в областта на вътрешния пазар, като ще бъдат взети предвид нетранспонираните директиви с изтекъл или изтичащ срок към 30 април 2015 г. Прогнозният дефицит по въвеждането на този етап за страната ни е 0,7%.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.