260 милиона евро ще струва тунелът под Шипка

България не била загубила европейско финансиране за изграждането на обход на град Габрово, цитира БГНЕС отговор от кабинета на вицепремиера по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. “Към настоящия момент активно се изпълняват строителни дейности в етапите с ново строителство, като физическото изпълнение на дейностите по Фаза 1 (обходен път на гр. Габрово) към края на м. юли 2016 г. е 40 %. Индикативният срок за завършване на строително-монтажните работи по Фаза I на проекта е до м. септември 2017 г.”, коментират от кабинета на Дончев. В писменият отговор на вицепремиера до депутата от БСП лява България Кирил Добрев се посочва още, че обходът на град Габрово струва почти 93 млн. лв., а договорът е сключен през май месец 2013 г. “Фаза I от проекта е финансирана по ОП “Транспорт” 2007-2013 г., със срок на допустимост на разходите преди 31.12.2015 г. В резултат от продължителна съдебна процедура срещу решението по Оценка на въздействието на околната среда е забавено изпълнението на отчуждителните процедури, съответно и обекта като цяло. По тази причина към края на 2015 г. от програмата по Фаза I са разплатени разходи в размер на 26 854 004, 60 лв. Довършването на обекта ще се финансира със средства от държавния бюджет”, пише вицепремиерът в отговора си до депутата от опозицията. Въпреки наличието на пасив от 66 млн. лв., от кабинета на Дончев са категорични, че за загуба на европейско финансиране не може да става въпрос. В информацията до БГНЕС от вицепремиерския кабинет подчертават още, че тунел под връх Шипка ще има и по-рано от направената прогноза, че това е възможно да се случи след не по-малко от десет години. “Фаза II (строителството на тунел под вр. Шипка) е в процес на подготовка. На 10.11.2015 г. на ЕТИС на АПИ е приет І-ви проектен етап от разработката за идеен проект за тунел под връх Шипка. През м. април 2016 г. е представено допълнение към първи проектен етап, като е изготвен и анализ на риска. Във връзка с изготвения анализ се работи по допълнителни вариантни решения на тунелното съоръжение. На този етап е изготвен анализ „Ползи-Разходи”. Издадено е Решение по ОВОС № 4–2/03.04.2012 г. Отчуждителните процедури за основното трасе са приключили. След разработване на разширения идеен проект за тунела под връх Шипка ще се изясни дали ще са необходими допълнителни отчуждения за предпорталните площадки на тунела. Разработен е технически проект за цялото трасе, попадащо в обхвата на Фаза II, с изключение на тунела под връх Шипка, за който в момента се изработва разширен идеен проект”, уточняват от кабинета на Томислав Дончев, като са пропуснали да посочат и последното изречение от писмения отговор на вицепремиера до народния представител, а именно, че “индикативната стойност на Фаза II е 260 млн. евро”. Нито в позицията на кабинета на вицепремиера, която бе изпратена до БГНЕС, нито в отговора на Дончев до депутата обаче е посочен източник за финансирането за изграждането на Фаза II от проекта за свързване на Северна и Южна България.

bgnes.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.