219 хил. са без работа у нас, в ЕС скромно увеличаване на безработицата

През април 2020 година безработицата в ЕС, еврозоната и България нарасна относително сдържано, въпреки че повечето страни членки вече втори месец бяха подложени на строги рестриктивни мерки за ограничаване на коронавирусната пандемия. Това показват данните на Евростат.

Безработицата в ЕС се повиши през април до 6,6% от 6,4% през март, когато беше регистрирана най-ниската безработица, откакто Евростат стартира ежемесечното си проучване през януари 2000-а година. В рамките на еврозоната безработицата пък се повиши до 7,3% от 7,1% през март, докато в България нивото на безработица скочи през април до 6,2% от 4,5% през март.

В рамките на Европа нарастването на безработицата е доста скромно, тъй като правителствата на стария континент въведоха редица схеми в подкрепа на работните места и програми за заплатите на принудително пуснати в отпуск трудещи се.

Според европейската статистика общо 14,079 млн. европейци, от които 11,919 милиона от еврозоната, са били без работа през април, като спрямо март е отчетено увеличение на безработните в ЕС с 397 хиляди, при увеличение в рамките на еврозоната с 211 хиляди.

През април общо 2,776 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 15,4%), като това представлява повишение на младежката безработица със 159 хиляди спрямо март, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 14,6%.

Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България през април нарасна до 6,2% от 4,5% през март и спрямо 4,3% година по-рано.

През април 219 хиляди българи са били без работа спрямо 154 хиляди през март и 145 хиляди година по-рано (през април 2019 г.).

Нивото на младежката безработица в България се повиши през април до 20,8% от 13,3% през март, като през четвъртият месец на годината без работа са били общо 36 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 17 хиляди месец по-рано и 20 хиляди година по-рано (през април 2019-а).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.