20% отстъпка, ако глобите се платят навреме

Минималната заплата остава 460 лв., КНСБ иска повишаване на доходите

Отстъпка от 20% за всички глоби, платени в срок до две седмици след издаването на акта, предвижда проект за промени на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), който е публикуван за обществено обсъждане. Промените въвеждат еднаква отстъпка при бързо плащане на всички видове глоби. В мотивите на проектозакона е записано, че държавата има полза от подобна промяна, защото тя може да доведе до увеличаване на събираемостта и да спести пари на бюджета за водене на съдебни дела. Така например отстъпката за плащане на пътни глоби е довела до повишаване на събираемостта с 86 процента. Проектозаконът въвежда и процедура и за сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган. Споразумение няма да може да сключва, ако е извършено престъпление, минала е повече от година от издаването на акта и признанията на нарушителя не се подкрепят от доказателства. Споразумението няма да може да се обжалва пред съда.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.