175 хиляди са новорегистрираните безработни

175 503 души са новорегистрираните безработни за периода 3 февруари -26 май, показват данните на НСИ. Общо безработните са над 297 хил. души. За този период Агенцията по заетостта отчита, че близо 67 хил. души са постъпили на работа, което е малък процент спрямо тези, които излязоха от пазара на труда вследствие на икономическата криза от коронавируса.

Цифрите са зашеметяващи на фона на статистиката от началото на годината, когато се отчиташе много ниска безработица близо до 7%. За да спасят положението от правителството въведоха мярката 60/40, която да спаси работните места на част от хората. Тя предвижда 60% от възнаграждението да се плаща от държавата и 40% от работодателите. Досега преведените обезщетения по схемата „60/40“ са по 314 лв. на служител. Това показват изчисленията на база информацията от социалното министерство за общо отпуснатите средства до момента и броя на подкрепените предприятия и техните служители.

Данните доказват, че подкрепените предприятия са осигурявали средно служителите, за които кандидатстват, на сума под минималната работна заплата, която за 2019 г. беше 560 лв., а за 2020 г. – 610 лв.

До момента Националният осигурителен институт е превел компенсации за общо 12.5 млн. лв. към 3356 компании по държавната схема „60/40“. Със средствата са изплатени възнагражденията на почти 40 хил. служители.

В последното си съобщение министерството на труда и социалната политика прогнозира, че 165 хил. служители на близо 11 хил. предприятия ще запазят работните си места благодарение на мярката, чрез която държавата предоставя помощ за покриване на 60% от заплатите и осигуровките.

Периодът, в който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по тази схема, се удължава до 30 юни 2020 г. Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от него – от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите, получили компенсации по постановлението, следва да изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Финансовото обезпечаване на мярката е осигурено от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.