1317 кандидат-студенти на изпита по история в СУ

Възстановяване и развитие на Българското царство 1185 – 1207 г." е първата тема, която се падна на днешния кандидатстудентски изпит по история в Софийския университет. Втората тема, изтеглена от Мая Василева от Бобов дол по която могат да пишат кандидат-студентите е „Възстановяване на българската държава 1878 – 1879 г."

На кандидат студентският изпит по история в Софийския университет, който започна в 09.00 ч., се явяват 1317 кандидати. Писменият изпит се състои в развиване на тема. Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по История на България.

Кандидатстудентският изпит по история е вход към специалностите: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2013/2014 г. приключва днес с изпити по история на България, събеседване за специалност Изобразително изкуство, музикален инструмент или пеене.

Изпитът по изобразително изкуство се провежда под формата на събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидат-студентите отговарят на въпроси относно впечатленията си от посетени художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници и изясняване на особеностите на творческия процес и изразните средства в творби, които са представили на събеседването в оригинал.

Кандидатите за специалност Музика полагат изпит по музикален инструмент или пеене от 14.00 ч. Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.