117 депутати избраха Гроздан Илиев за конституционен съдия

Депутатите избраха сегашният зам.-председател на Върховния касационен съд Гроздан Николов Илиев за конституционен съдия от квотата на Народното събрание. Гласуваха общо 130 народни представители, от които „за” – 117, „против” – 11, двама „въздържал се”.

Преди гласуването Красимир Ципов от ГЕРБ представи кандидатурата на Гроздан Илиев за конституционен съдия. Той спомена, че Илиев е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и близо 40 години е бил прокурор и съдия.

Гроздан Илиев притежава нравствени качества, безупречна репутация и авторитет, изтъкна Красимир Ципов. Никой не му опонира, никой не пожела да зададе въпроси към кандидата или да коментира процедурата.

Изборът на конституционен съдия от квотата на Народното събрание едва вчера стана първа точка от дневния ред на заседанието на парламента за петък. При очерталата се парламентарна криза в сряда вечерта шефката на правната комисия Искра Фидосова внесе предложение за промяна в процедурните правила и срокове за избор на съдия в КС и на член на комисията за конфискация на незаконно придобито имущество. Тези предложения бяха гласувани вчера в заседанието на парламента след приемането на оставката на правителството. След това спешно бе свикано заседание на правната комисия, на което бе изслушан Гроздан Илиев, а днес вече се проведе и гласуването на неговата кандидатура.

Пред членовете на правната комисия Гроздан Илиев посочи вчера, че кандидатурата му не е политически обвързана с никоя партия, независимо, че е номиниран от ГЕРБ.

Гроздан Николов Илиев е роден на 1 септември 1948 г. в гр. Елин Пелин, Софийска област.

Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски ” през 1972 г.

От 1974 г. до 1983 г. е бил районен прокурор в Районната прокуратура в гр. Елин Пелин и зам.-окръжен прокурор в Софийската окръжна прокуратура. От 1983 г. е съдия в Софийския военен съд, а през 1989 г. е избран от Народното събрание за съдия във Върховния съд.

От 1998 г. е съдия във Върховния касационен съд. През 1993 г. е повишен в ранг ”председател на отделение”. На 29 април 2009 г. е избран от Висшия съдебен съвет за зам.-председател и ръководител на наказателна колегия.

Участвал е като съавтор в монографията „Съдебна практика на военните съдилища” и има публикации в областта на наказателното право. Владее руски език.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.