112 учебника за първи и пети клас одобри МОН

112 учебника и учебни комплекти (учебници и помагала) са одобрени от МОН за класовете I и V.
Предложенията са внесени от 25 издателства.

На първия етап проектите бяха оценявани от експерти на МОН за съответствие с Държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. На този първи етап отпаднаха 27 предложения на различни издателства.

При втория етап от оценката е било взето предвид мнението на учители от цялата страна. 40 399 преподаватели са участвали в оценяването, като са посочили учебниците и комплектите, пригодни за прилагане в училище.

МОН очаква издателите да заявят готовността си да разпространяват одобрените учебници и учебни комплекти. Окончателният им списък ще бъде публикуван на сайта на МОН до две седмици.

Открита е процедура за оценяване и одобряване на учебници за II, VI и VIII клас. Проекти се приемат до началото на май 2017 г.

На сайта на МОН е публикуван за обществено обсъждане проект за откриване на процедура за учебници за III, VII и IX клас и по чужди езици.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.