ЦИК иска информация от Дончев за машинното гласуване

Централната избирателна комисия изпраща запитване до ицепремиера Томислав Дончев по повод изнесена от него информация в медиите, че в Министерския съвет са били предоставени предварителни оферти от фирми-производители на машини за гласуване.

От ЦИК отправиха и покана за среща с Дончев във връзка с провеждането на машинното гласуване.

В дневния ред на днешното заседание на ЦИК бе включено и обсъждане на доклад във връзка с експериментално дистанционно гласуване, но след това точката бе оттеглена за следващо заседание.

През май комисията прие пътна карта, която включва мерките и дейностите за изпълнение на това гласуване, за периода 2020 – 2023 г., както и отговорните институции, финансовия ресурс и етапите за тяхното изпълнение.

На основание на преходните и заключителните разпоредби на изборния кодекс чрез системата за дистанционно електронно гласуване ще бъде проведено експериментално гласуване на три избора и чак след това да бъде направен и подробен анализ на предимствата и недостатъците от експеримента, които да покажат приложимост на този начин на гласуване и внедряването му на всички видове избори в България.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.