ЦИК закупува 9600 машини

Гласуваме машинно, още 20 милиона лева трябват за устройства

ЦИК взе решение за доставянето на 9600 машини за електронно гласуване на изборите следващата година.

Максималната прогнозна стойност на обществена поръчка е в размер на 36 милиона лева без включен ДДС.

Решението на ЦИК за откриването на състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет доставка на 9600 устройства за електронно машинно гласуване е също и за осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства.

За отговорно длъжностно лице ЦИК определя Николай Желязков, главен юрисконсулт, дирекция „Администрация на ЦИК“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

На следващите избори гласуваме и с машини, и с хартиени бълегити, реши парламентът с окончателните поправки на текстове от Изборния кодекс преди 2 месеца. Хартиена бюлетина и машина за гласуване трябва да има в секции с над 300 избиратели.

През лятото Стефка Стоева, доскорошен председател на ЦИК подаде оставка с мотив лични причини, но в свое изявление обясни пред колегите си от комисията посочи и нестабилното изборно законодателство и прехвърлянето на отговорността за машинното гласуване изцяло на комисията.

Впоследствие за председател на ЦИК бе избран Александър Андреев.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.