Учениците да избират по кои предмети да учат за напреднали и по кои да получават базисни знания

Напредък по темата дали учебната година да започне по-рано от 15 септември няма, защото мненията са разнопосочни. Нагласите на родителите са по-скоро в посока на това да не се променя датата и децата да продължат да ходят на училище от 15 септември. Така коментира  Асен Александров, директор на 51 СОУ „Елисавета Багряна“, дебата в обществото кога да е началото на учебната година. Министърът на образованието Николай Денков лансира идеята да се тръгва по-рано на училище, за да има по-големи междусрочни ваканции и по-дълга зимна, но по този въпрос има разнобой в синдикатите, двата съюза на работодателите в системата на образованието и в родителите. „Опитът показва, че когато има толкова много дебати около едно предложение, то обикновено не минава“, допълни Александров.

Според него промяна в учебните програми едва ли ще има. Александров  обаче допълни, че инициативата да се прегледат отново учебниците е добра, но че изпитва известен скептицизъм. „Като участник и ръководител на такава група съм наясно, че когато се съберат десет математици, идеите им затова какво да се махне от учебните програми е различно“, коментира Александров.  „Това е проблем, който се наблюдава не само при математиците, а по всички предмети. Напомням за битките, които се разразяват, когато има предложение някое стихотворение да отпадне от програмата. Задачата е трудна. Моето наблюдение е, че темите в учебните програми в българската и другите образователни системи са еднакви4, допълни директорът на 51 СОУ.

Според него прави впечатление, че в другите държави не са навлиза в такава дълбочина на темите, както става тук. Освен това в другите държави  темите се учат на две нива – базисно и напреднало. Детето си избира в гимназията си избира определен брой предмети, които да учи на базисно и определен брой на напреднало ниво. Темите, които не го интересуват, ги учи на базисно ниво и в това се състои голямата разлика с нашето образование.

„Ако отидем на варианта за олекотим съвсем учебниците, те няма да са полезни на ученици, които имат интереси към този предмет.  Затова би трябвало да се помисли за варианта учебниците да се пишат на две нива и учениците да имат право да избират определен брой  предмети, които да учат на по-високо и на базисно ниво“, смята Александров.      

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.