Унгария е на светлинни години пред нас по отношение на цени на газ и електричество

Георги Кадиев, фейсбук

За съжаление наши политици често говорят абсолютно безотговорно и каквото им падне, затова уточнявам: Унгария изобщо не плаща много повече от България, напротив. Цените на газ за домакинствата в Унгария са регулирани. Те на бяха променяни от 2013 насам до вчера, като това се промени от 1 август тази година, тъй като правителството прецени, че не може повече да субсидира разликата до пазарните цени. От 1 август домакинствата плащат регулираните цени само до нивото на средното потребление за страната, като цената е 102 форинта на кубичен метър.. Домакинствата, които потребяват над този лимит (около 25% от всички), плащат доста по-високата цена от 747 форинта на куб.метър за горницата над средното потребление, което според правителството е пак под-пазарна цена. Предприятията са на свободния пазар, така че зависи от кой доставчик си купуват.Общото потребление на газ по данни на енергийния им регулатор е 388,751 тераджаула за 2021, което отговаря на около 10 млрд.куб.м. Вносът миналата година е бил 261,556 тераджаула (сравнително ниско – обикновено предни години е било 400,000+), а собственото производство – 48,913 тераджаула. Правителството планира да увеличи собственото производство с около 25% като част от мерките да се бори с енергийната криза. Дългосрочният договор за доставка на газ от Русия е за 4.5 млрд.куб.м. Цената не се знае публично, нито как се формира. Изобщо не съм привърженик на Орбан, но по отношение на цени на газ и електричество политиката му е на светлинни години пред нашата, която я няма.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.