Уволнените без право на обезщетение ще получават ваучери за храна

ваучер за храна
ваучери за храна

За уволнените по време на извънредното положение, които нямат право на обезщетение за безработица, да се предвидят ваучери за храна на стойност линията на бедност. Това включва едно от предложенията в пакет от 54 мерки, около който се обединиха бизнесът и синдикатите. Документът е изпратен до кабинета на премиера Бойко Борисов, предаде БНР. Минималното обезщетение за безработица да стане 60 на сто от осигурителния доход при запазване на максималния осигурителен доход до края на 2020-та година.

Преговорите по мерките продължиха близо два месеца в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Друго предложение е да се поиска нотификация от Европейската комисия за периода 31 юли – 31-ви декември 2020 г. за удължаване на действието на схемата 60 на 40 и за разширяване на обхвата ѝ.

Сред лансираните от работодателските и синдикалните организации предложения са в обхвата на схемата “60 на 40” да се включи и селското стопанство, а за секторите “Туризъм” и “Транспорт” тя да се трансформира в “80 на 20”.

Да се въведе допълнителен целеви отпуск до 20 дни за сметка на Националния осигурителен институт за уязвими групи работници, като майки с малки деца и възрастни – също до края на 2020 година. Това са част от другите консенсусни мерки.

Единодушна подкрепа от бизнеса и синдикатите има и мярката за прекратяване на задължението за заплащане на такса “битови отпадъци” и данък “сгради” за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са преустановили дейността си.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.