Три варианта за бъдещето на БДЖ

д-р Людмил Иванов

От началото на 2025 година започва действие новия Договор за обществена превозна услуга (ДОПУ), който предстои да се сключи между държавата и следващия спечелил процедурата лицензиран пътнически железопътен превозвач през 2024 година.

Процедурата предстои да бъде задействана само след няколко месеца и от това кой ще спечели зависи съдбата на БДЖ – Пътнически превози. Новото ръководство на компанията има не повече от година за да вдигне на крак националния ни превозвач, за да бъде той конкурентоспособен. При положение, че успее да спечели ДОПУ, то БДЖ – Пътнически превози ще е новия-стар превозвач, субсидиран от държавата до края на 2039 година.

Договорът с държавата е изключително апетитен, тъй като по Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени милиарди левове за покупка и поддръжка на 62 пътнически влака за следващите 15 години. Също така държавата ще предостави за ползване композициите почти безвъзмездно и ще им осигури основна поддръжка. Освен това поне по настоящия договор за ДОПУ държавата изплаща над 170 милиона лева на БДЖ – Пътнически превози, като вероятно тези плащания ще се запазят и дори увеличат в следващите години при новия договор. Процедурата е публична и не може да бъде възложена директно на БДЖ – Пътнически превози, като причините са няколко. Преди няколко години България успява да влезе в определен списък на държави с малки обеми превози, които по изключение може директно без конкурс да възложат на държавния си превозвач подобен договор. В случая това е БДЖ – Пътнически превози. Няколко години по късно ръководството на Министерство на транспорта и съобщенията е трябвало да поиска изрична дерогация, но не го е направило. По този начин срокът е безвъзвратно пропуснат и по регламент България е задължена да обяви публична процедура. Втората причина за публично възлагане е породена от това, че по НПВУ е заложено новите 62 композиции влакове да бъдат предоставени за ползване на този който спечели ДОПУ до 2039 година.

Теоретично съществуват три сценария, които ще се разиграят в следващите месеци.

Първият е свързан с блестящо представяне на БДЖ – Пътнически превози и спечелване на процедурата по ДОПУ. Следователно БДЖ – Пътнически превози ще получава субсидия от държавата за 15 години, както и за същия срок ще експлоатира влаковете, които предстои да бъдат закупени по плана.

Вторият сценарии е свързан с печелене от българска или чужда държавна или частна компания на цялата процедура (една обособена позиция). Вероятно до края на годината поне няколко български превозвача ще получат лицензи за превоз освен на товари и на пътници. Теоретично всеки една от тях може да участва по отделно в конкуренция с БДЖ – Пътнически превози. Също така е възможно да се обединят и в процедурата да участват като едно юридическо лице. Това важи и за българско и чуждестранно юридическо лице, като могат да участват съвместно, тоест някоя от големите европейски компании в жп сектора може да ползва българска компания като „ракета-носител“. В последствие въпросния консорциум може да си раздели пазара на железопътни пътнически услуги в страната, като всяка от компаниите вземе определени направления. Да не забравяме че в Европа оперират множество частни компании, които може да проявят интерес да участват в търга самостоятелно. При този сценарии БДЖ – Пътнически превози не печели процедурата и съдбата му от 01.01.2025 година е неизвестна!

Третият сценарии е Министерство на транспорта и съобщенията да обособи няколко лота (до 10 броя), разделяйки мрежата на части и давайки възможност различни превозвачи да участват в надпреварата. Следователно за да се избегне фактора „печеливши и губещи линии“ всяка линия или участък от нея може да се квалифицира с различен коефициент на база текущ и потенциал за бъдещ пътникопоток. Например София – Перник коефициент 1, Перник – Радомир коефициент 2, Радомир – Кюстендил коефициент 4 и Кюстендил – Гюешево коефициент 7. От тук следва че България може да имам поне два превозвача финансирани от държавата за следващите 15 години. БДЖ – Пътнически превози ще загуби господстващото си положение в превоза на пътници в страната, но въпреки това има сериозни шансове да спечели поне един от лотовете и така да продължи да съществува.

При реализация на втори или трети сценарии неизбежно ще има протести от страна на служители на БДЖ – Пътнически превози, а те ника не са малко – около 7300 души.

Процедурата следва да е честна и напълно прозрачна, ако не е достатъчно и новия превозвач се избере по съмнителни критерии, то ще се задейства ГД Конкуренция към ЕК!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.