Слово Светлина: Търговията с вярата на човека

4/4 1975 “В западната католишка черква най-голямата заблуда, вмъкната в служението й е била продажбата на спасението – търговията с вярата на човека, индулгенциите, издигнатите статуи, идоли с които врага е целял да завладее земния свят.”

Повече на ttp://elizabethborislavova.blog.bg/poezia/2020/01/03/tyrgoviiata-s-viarata-na-choveka.1690318

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.