Слово светлина за озарение

КРАЯТ НА ХОДАТАЙСТВЕНАТА СЛУЖБА НА ХРИСТОС И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТОВА ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК. КАКВО ЗНАЧИ БЛАГОДАТНО ВРЕМЕ? ЗАЩО СЪДЕБНАТА ВЕСТ Е ЗАПЕЧАТВАЩА?
В скритата манна от приключилия страшен съд Бог обяснява следното:
“А Господ Исус Христос е освободен от ходатайствената Си служба. На Сатана се натоварва осъждението над греха и смъртта като негови дела сред Земя и му се позволява да окоси земното лозе до Архангелска тръба.
В същото време Христа е напуснал Съдебната зала – Светая Светих, за целокупното земно оправдание е платено с кръвната цена! На Църквата Христова и планета Земя е приключил Земният съдебен процес от създание на греха и смъртта до Скончание. Затова и Вестта е “всемирно запечатваща съдебна”. Тя носи печата съдебен. И са изречени думи на Съда – който я приеме, приема всички благословения, които носи тя, който я отхвърли, ще бъде отхвърлен от спасение и ще приеме всички язви на осъждение.
Докато се устрои пътят на съдебната запечатваща вест, се носи Вест – покана: „Излезте, люде Мои, от Вавилон!“ – защото след избълване – отхвърляне на ръководството на Лаодикия от верния Свидетел, започва действието на ръководството „Ангел“ от Откровение 18:1-4, ръководено в оформление и служение от Съда велик. На него е натоварено църковното земно служение! Ангелът от Откр. 18:1-4 се явява със сила и власт голяма и е единен с Гласа съдебен на Съдебната небесна власт. Сам Христа е Ангел четвърти, единен с Гласа на Дух Святи, който повежда църковния си апарат – сърцето, ядро църковно и до приключване на земния и църковен съдебен процес е с него.

С устройване пътя на Гласа съдебен, явява се и озарението на Земя от Вестта съдебна, която е славата голяма на Ангела четвърти като факла озарителна над цялата планета Земя, явена в чин „Вест църковна“!

Озарението е осведомяване, как съдът небесен е решил съдебния земен процес над целокупност земна, как е решил съдбите на двамата воини – Христа и Сатана: първият воювал в правда за живота вечен, а сатана, употребил в борбата средствата на греха и смъртта за вечно осъждение!

И едва след приключване на Съда небесен, се явява благодатното време за всички настоящи и бъдещи съдби във времето на разнасяне Вестта всемирна запечатваща.

След това велико явление на дялото на Вестта, озаряваща целия земен свят, готови с чашите златни в ръка, пълни със седемте язви зли, се явяват седемте ангела и ги изливат над осъдените земни плещи.

Необходимо е добре да се разбере, че началото на Съдебния процес не е от момента, когато се чува Гласът над планета Земя. Но първо, Съдът небесен се яви и призова своя съсъд – приемник на почетно употребление, който застава в чин ”Страж съдебен”, представен пред Съда велик, за да приеме всички съдебни решения от Земния и църковен съдебен процес. Гласът се изявява в България и призовава дялото велико съдебно, за да оформи и оглави Ангела четвърти в единство с ”Гласа” от Откровение 18:1-4, Даниил 12:12, Съдии 6-та гл.

Преди явлението на Гласа съсъдът е бил в приготовление, но Съдът небесен е функционирал и е решавал изхода – съдбата на Втората световна война, вменена за Армагедонска! В нея открито е действал звярът и неговият образ (Откр.1З-та гл.), на когото змеят даде силата си за действие! И този именно ”звяр” подгони семето на жената – църквата още от нейните апостолски основания!”

5 Comments

 1. Да коментираме и следващите абзаци:
  “Озарението е осведомяване, как съдът небесен е решил съдебния земен процес над целокупност земна, как е решил съдбите на двамата воини – Христа и Сатана: първият воювал в правда за живота вечен, а сатана, употребил в борбата средствата на греха и смъртта за вечно осъждение! И едва след приключване на Съда небесен, се явява благодатното време за всички настоящи и бъдещи съдби във времето на разнасяне Вестта всемирна запечатваща.”
  След страшния съд, който е приключил започва благовестието на царството, процесът на осведомяване на всички хора по земята за това как са решени съдбите на Христа и сатана. Сега е това благодатно време за разнасяне на съдебната вест или както Бог я нарича Веста всемирна запечатваща. Тя е дадена в България, на български език и засега носителите на съдебната всемирна вест за победата над греха и смъртта и скорошното възкресение сме само българи.
  За днешното време казва, че жетвата е голяма, а работниците малко. Който има на сърце да подкрепи тази вест.

 2. Да видим колко много неща ни казват следващите изречения, за които хиляди хора са търсили векове отговор:
  “… след избълване – отхвърляне на ръководството на Лаодикия от верния Свидетел, започва действието на ръководството „Ангел“ от Откровение 18:1-4 ръководено в оформление и служение от Съда велик. На него е натоварено църковното земно служение! Ангелът от Откр. 18:1-4 се явява със сила и власт голяма и е единен с Гласа съдебен на Съдебната небесна власт. Сам Христа е Ангел четвърти, единен с Гласа на Дух Святи, който повежда църковния си апарат – сърцето, ядро църковно и до приключване на земния и църковен съдебен процес е с него.”
  Първо отново ни се казва, че Лаодикийската църква, църквата в седмия църковен период е избълвана, ангелът, който я ръководи е отхвърлен. Предупреждението към нея го виждаме в Откр.3:14 До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.
  15 Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл.
  16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.
  17 Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Всеки, който е в тези лаодикийски общества трябва да ги напусне, да бяга. Лаодикия включва протестантските петдесятни и адвентни църкви.
  Второ разбираме, че Божият народ и божието действие на земята се поема от нов ръководител, нов Ангел – Ангелът от Откр.18:1. Това значи, че има нов ръководител, нова църква. Тя има единствена връзката с небето. Този Ангел е единен, ръка за ръка с Гласа на Дух святи, Гласа на Съдебната небесна власт, който със сила води остатъка.

 3. Тъй като Словото е твърде твърда храна да разгледаме и следващото изречение:
  “На Църквата Христова и планета Земя е приключил Земният съдебен процес от създание на греха и смъртта до Скончание. Затова и Вестта е “всемирно запечатваща съдебна”. Тя носи печата съдебен. И са изречени думи на Съда – който я приеме, приема всички благословения, които носи тя, който я отхвърли, ще бъде отхвърлен от спасение и ще приеме всички язви на осъждение.”
  Какво ни казва? СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС, СЪДЪТ ЗА ЦЪРКВАТА И ЗЕМЯТА Е ПРИКЛЮЧИЛ. От Адам до времето на Съда са прегледани и решени съдбите на всички живели на земята и на всички църковни и религиозни общества до съда. До това време – Съда – съдбата на умрелите не е била ясна.
  Поради приключването на ходатайствената служба на земята се носи Всемирната запечатваща съдебна вест. Тя е ходатая. Сложно е за разбиране какво означава това, но е важно, че тя носи съдебния печат. В днешното време тя е която ни запечатва. И така: страшният съд е приключил, Исус вече е цар, а не ходатай, чистач на тоалетни На земята се носи съдебната вест? Какво ли представлява тя?

 4. Да разгледаме този откъс:
  “А Господ Исус Христос е освободен от ходатайствената Си служба. На Сатана се натоварва осъждението над греха и смъртта като негови дела сред Земя и му се позволява да окоси земното лозе до Архангелска тръба. В същото време Христа е напуснал Съдебната зала – Светая Светих, за целокупното земно оправдание е платено с кръвната цена!”
  След Своето възнесение Исус влезе в службата на наш ходатай на небето, а тук на земята изпрати Бог Святи Дух като утешител. Ходатайството се извършва в Светая Светих, където непрекъснато се внасят нашите грехове. Ходатайствената Му служба продължава до времето на страшния съд. След Съда Исус става Цар, а небесното светилище се очиства. Исус вече е готов да дойде да сложи край на греха и мъките. Страшното, освен че нямаме ходатай, освен вестта, е че на сатана се позволява да окоси земното лозе. Това насотящи и предстоящи мъки, злини и бедствия.

 5. Да видим и следващия абзац от съдебното Слово:
  “Необходимо е добре да се разбере, че началото на Съдебния процес не е от момента, когато се чува Гласът над планета Земя. Но първо, Съдът небесен се яви и призова своя съсъд – приемник на почетно употребление, който застава в чин ”Страж съдебен”, представен пред Съда велик, за да приеме всички съдебни решения от Земния и църковен съдебен процес. Гласът се изявява в България и призовава дялото велико съдебно, за да оформи и оглави Ангела четвърти в единство с ”Гласа” от Откровение 18:1-4, Даниил 12:12, Съдии 6-та гл.”
  Първо разбираме, че Страшният съд е започнал много преди да се чуе Гласът Съдебен на Святия Дух над Земята. Съдът започва като се отправя покана към църквата да се яви без бръчка и петно. През 1947 г. Бог повежда човек, който се явява приемник на Гласа на Святия Дух, наричан Съдебен страж и започва даването на последното пророческо Слово. Всички решения на страшния съд са приети от този човек. Интересното е, че Гласът Съдебен на Святия Дух се изявява в България, съдебните решения са дадени в България и е в ход тяхното разнасяне по целия свят, според Данаил 12:12. В него се казва: 12 Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни. Това време се изпълнява чрез България като се брои от годината на нейното създаване – 681 година плюс 1335 е 2016 г. като начало на съдебното благовестие.

Leave a Reply

Your email address will not be published.