Слово за язвите

Язвите и бедите, които сполетяват земята в края на времето, са описани в книгата “Слово светлина за озарение”. Тя е издадена през 1999г., а в нея със събрани пророчества, изливани от небето в продължение на 35 години – от 1947 до 1982 г. на Дора Генчева. Представяме ви откъси от нея.

“ иде ужас и беда сред цялата земя и застрашава вси. До тоз миг задържах ветровете, успокоявах духовете. Но иде сблъскване на народи, племена от езици и колена ще се надигнат сред земя, ще се явят огнени езици, ще чурнат огнени реки, изгарящи земната снага, ще заливат сушина, ще поглъща народи и племена 145/ 4
 Първата язва се явява проказата и венерическите болести, които обхващат мащабни владения над Земята. Туберкулозата и ракът също се включват в тези язви! Но след тях, дори предшестващи, са: наркомания и тютюнопушене, които ще завладеят особено младото поколение! Но най-страшната язва се яви в резултат на ядрения взрив над Япония – Хирошима и Нагазаки! Тази язва засяга ония, които се кланят на звяра и образа негов и приемат белега, печата му – смъртта, освен призовалите Името Господне.
 Една трета се отнема от земя – от флора, фауна и човек, чрез вси бедствия, епидемии, болки, земетресения, огньове, хлътване на земи, катастрофи по пътища вси! … 190/2
 идват ужаси и беди над планета Земя и само послушните и покорните Богу ще се спасят от тез беди на язви зли и бедствия вси!
 и от днес предупреди вси Мои верни да застанат в съдба, че идат бури и изпитни, огньове и земетръси, епидемии зли, но вий, верни Мои, продължете в пътя Ми свят и чист
 Ще се яви леш в мирно време, смутове и войни, трусове, наводнения и бедствия зли. 82/21
 Сатана водеше жестока борба и оспорваше всяка педа земя, всяко добро дяло. Яздеше стихиите природни, за да си покаже силата, особено действаше чрез градушки, язви зли над флората и фауната, унищожаваше всичко чрез бедствия. Но най-мощното му оръжие беше смъртта, с която всичко косеше. 157/ 12
 Но след тез бедствия и бури и беди ще се светлия фар – яви на всемирната църква вестта – кат фар озарителен ще озари и тогаз вече чакайте Архангелска тръба да затръби.136/ 7
 земята ще се люлее огън от поднебесна ще слиза, язви, епидемии и кръвопролития 70/1/А
“А Христа е напуснал вече Светая Светих съдебната зала и човека няма Ходатай горе в небето – за него е Вестта запечатваща, която е в чин “късни роси” на освежение.
Сатана знае, че малко му остава и повдига света за последната трета война в чин на Армагедон.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.