СЕМ спря излъчването у нас на Russia Today и Sputnik

Съветът за електронни медии реши временно да се ограничи излъчването на територията на България на руските телевизионни програми Russia Today и Sputnik. Решението на Съвета, взето с 4 гласа, е изпратено на Комисията по регулиране на съобщенията за предприемане на действия  по компетентност.

В мотивите на взетото от Съвета за електронни медии решение се посочва грубото нарушение на международното право от страна на Руската федерация и посегателството върху териториалната цялост чрез военна интервенция срещу Република Украйна, както и предприетите в рамките на Европейския съюз ограничителни мерки в отговор на кризата в Украйна, включително оповестените в изявление на председателя на Европейската комисия мерки за забрана на руските програми “Раша тудей”, “Спутник” и техните производни.

От Съвета за електронни медии посочват и предвидената в Закона за радиото и телевизията забрана медийните услуги да подбуждат към насилие или омраза, насочени към група лица или член на група въз основа на някои от основанията, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.