Сдружение “Журналисти за прозрачно управление” с инициатива за намаляване на манипулациите при провеждане на конкурси в администрацията

От 2012 г. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ чрез своята електронна медия Komentator.bg работи по подобряване на подбора на служители в държавната администрация.

В резултат на усилията на депутати, държавни служители, представители на медиите и неправителствени организации през 2016 г. бяха направени съществени изменения в законодателството, насочени към ограничаване на възможностите за назначаване без конкурс в администрацията. Тези изменения изиграха и играят положителна роля.

Поради ограниченията за назначаване без конкурс сега нарушенията са насочени към манипулиране на конкурсите.

Ето защо Сдружението стартира инициатива за мониторинг на конкурсните процедури в администрацията. Тя ще се проведе в периода май – септември 2020 г. Темата е важна за всички. Ежегодно над 6 000 000 000 лева се харчат за възнаграждения на държавни служители. Липсата на реална състезателна процедура за подбор на най-качествените кандидати за постъпване на държавна служба демотивира младите хора и е един от факторите за емиграцията им. Качеството на подбора оказва пряко влияние върху ефективността на управлението, с което се сблъскваме всеки ден.

В рамките на мониторинга очакваме да идентифицираме основните проблеми при провеждане на конкурси, да ги обобщим и да ги представим на вниманието на Народното събрание, Съвета за административната реформа, работодателските организации и медиите.

Критични за успеха на тази инициатива са:-

  • създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси;
  • изграждане в обществото на разбиране , че манипулирането на конкурсите е неморално и дори престъпно;
  • разбирането от страна на политиците, че обграждането с некомпетентни хора в крайна сметка вреди на тях и води до преждевременното им освобождаване;

Мониторингът ще се проведе чрез проследяване на обявените конкурси В Административния регистър и на страниците на администрациите, събиране на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация и анализ.

Всички констатации ще бъдат систематизирани в публичен списък, който ще се актуализира непрекъснато.

Обсъждаме идеята да обявим награда за администрация, за които постъпи информация, че са назначили държавни служители без манипулиране на конкурсите.

Всички резултати от проучванията в рамките на инициативата, ще бъдат качвани в “Администрация 2.0” – > Раздел “Мониторинг на конкурсите за държавни служители” на платформата на Коментатор.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.