САЩ финансира проекти за проучване на корупция и злоупотреби в общините

На фона на дискусиите в Европейския парламент за корупцията в България Фондация “Америка за България” започва финансиране на проекти, които осветяват средата за провеждане на обществени поръчки на областно или общинско ниво, проучват възможни случаи на злоупотреба и ги представят на вниманието на обществото, на институциите за финансов контрол или на прокуратурата.

Програмата се нарича “Добро управление на местно ниво” и е насочена към повишаване на отчетността в разходването на публични средства, увеличават прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво.
За да не остават съмнения съвсем ясно в очакваните резултати от проектите се посочва:

Проектите трябва да се стремят към повишаване на общественото разбиране за негативните последствия от корупцията, за необходимостта от последователни възпиращи корупцията действия и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите с цел укреване на антикорупционната регулаторна рамка за ефективно противодействие на корупцията.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 25 октомври 2020 г.

За повече информация посетете сайта на Фондацията: https://us4bg.org/bg/rfp-bee

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.