Само депутатите, премиерът и министрите ще даряват заплатите си

Парламентът си даде месец ваканция заради изборите

Депутатите от управляващото мнозинство внасят промени в решението си депутати, министри, шефове на агенции и политически кабинети да си даряват задължително заплатите на министреството на здравеопазванео за периода 1 април 13 май. Новото предложение е дарители да бъдат само парламентът, премиерът и министрите.

Сегашното решение на Народното събрание, публикувано в „Държавен вестник“ означаваше, че стотици хора остават без пари за месец и половина, въпреки че ще работят активно. Те няма да вземат и допълнително материално стимулиране, което отчасти би компенсирало загубата на доход.

Най-натоварени в момента са Агенция по заетостта, Агенцията за  социално подпомагане, Главната инспекция по труда, Агенция “Медицински надзор”. Те са на първа линя в борбата с коронавируса, и без заплати.

Същевременно депутатите пропуснаха да включат в списъка на дарителите регулаторните органи, които са избирани от тях. Известно е, че в Комисията по финансов наздор (КФН) възнагражденията са огромни в сравнение с тези на народните представители, на премиера и на президента. Шефът на Комисията за финансов надзор взема близо 14 000 лв. Срещу по-малко се разписва шефът на Комисията за енергийно и водно регулиране – 5000 лв., шефът на Комисията за защита на конкуренцията получава  5100 лв., а председателят на Комисията за защита на потребителите – 4600 лв.

Шефовете на агенции се разписват за значително по-малко пари. Изключение прави само заплатата на шефа на Националната агенция за приходите, която е 5500 лв.

Решението на парламента, койето действа в момента е и в противоречие и с чл. 48 от Конституцията, където е записано, че “работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.