Самовъзприятието на българина

Весо Протарски

Един българин е несравним герой.

Двама българи са невероятен тим.

Трима българи са страхотен тим с подъл предател.

За разликите в обноските в България и в Германия

Част 1 Германия

Тъмна нощ. Вървиш по една тясна улица в малък немски град и минавайки покрай един строеж чуваш мъжки гласове:

„Bitte schön!“

„Danke schön!“

„Bitte schön!“

„Danke schön!“

„Bitte schön!“

„Danke schön!“[1]

Можете ли да познаеш, какво става? Немци задигат тухли.


[1]Заповядайте моля – много Ви благодаря

Част 2 България

Добър ден, електроснабдяването ли е на телефона?“

Мъжкият глас звучеше дрезгаво и в скоростта на изречените думи и тяхното натъртване се чувстваше решителност. 59- годишната госпожа Петрова работеше от над 30 години за Българската телекомуникационна компания и от две седмици я бяха преместили в колцентъра на фирмата, която приемаше обаждания от клиенти.

„Не, господине! Тука е БТК“ Отговори тя с едногамна интонация и допълни като по рутина:

„С какво мога да Ви бъда полезна?“ „Аз и на Вас ще Ви еба майката!“, изкрещя мъжът толкова високо, че  госпожа Петрова подскочи с около 20 сантиметра от своя стол, извади едно огледалце от дамската си чанта и оправи фризурата си, преди да приеме следващото обаждане.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.