Русия се оттегли от Съвета на Европа

Уведомление за оттегляне на Русия от Съвета на Европа беше връчено на генералния секретар на организацията Мария Пейчинович-Бурич. Това се посочва в изявление на руското външно министерство.

“Държавите от НАТО и Европейския съюз, злоупотребявайки с мнозинството си в Съвета на Европа (СЕ), последователно превръщат тази организация в инструмент на антируската политика, изоставяйки равноправния диалог и всички принципи, на които е основана тази общоевропейска структура. На 25 февруари те приеха дискриминационно решение за прекратяване на представителството на Русия в уставните органи на Съвета на Европа”, се казва в изявлението.

“При такива условия страната ни няма да остане в Съвета на Европа. На 15 март на генералния секретар Мария Пейчинович-Бурич беше връчено уведомление за оттеглянето на Руската федерация от организацията”, съобщиха от Министерството на външните работи.

Оттам подчертават, че цялата отговорност за разрушаването на общото хуманитарно и правно пространство на континента и за последиците за самия Съвет на Европа, който без Русия ще загуби общоевропейските си координати, ще бъде понесена от тези, които принуждават Русия да предприеме тази стъпка.

В изявлението се отбелязва, че макар и да напуска Съвета на Европа, Русия остава отворена за прагматично и равноправно сътрудничество с неговите членове по въпроси от взаимен интерес и в рамките на конвенциите, в които Русия реши да продължи да участва.

Спазване на решенията на ЕСПЧ

Министерството отбеляза, че след оттеглянето си от Съвета на Европа Русия ще продължи да спазва решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), ако те не противоречат на руската конституция.

“Основните разпоредби на правните актове на Съвета на Европа са включени в руското законодателство. Изпълнението на вече приетите решения на Европейския съд по правата на човека ще продължи, ако те не противоречат на Конституцията на Руската федерация”, се казва в документа.

Министерството обръща внимание на факта, че

когато Русия се е присъединила през 1996 г. към организацията, създадена с цел укрепване на единството на европейските народи, тя е представена като деполитизирана структура, призвана да се превърне в хуманитарния и правен стълб на Голяма Европа от Лисабон до Владивосток. “Русия винаги се е стремяла към равноправно сътрудничество в рамките на Съвета на Европа в интерес на своите граждани. През тези години със съвместни усилия беше направено много за развитието на руското законодателство и правоприлагащата практика, за укрепването на системата за защита на правата на човека в нашата страна, включително чрез въвеждането на нормите на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и практиката на Европейския съд по правата на човека в руското законодателство”, се казва в изявлението.

Въпреки това обединителният потенциал на Съвета на Европа беше унищожен от НАТО и страните от ЕС, твърдят от външно министерство. “Те виждат в тази организация единствено средство за идеологическа подкрепа на своята военно-политическа и икономическа експанзия на изток, налагайки един благоприятен за тях “ред”, основан на правила, който всъщност е “игра без правила”. Институциите на Съвета на Европа, включително ЕСПЧ, системно се използват за оказване на натиск върху Русия и за намеса във вътрешните й работи”, се подчертава в изявлението.

В него се казва, че организацията е затънала в двойни стандарти.

“Желанието ни да насърчим обединяващ дневен ред в съответствие със задачите и целите, формулирани в Хартата на Съвета на Европа, предизвиква упорито отхвърляне. По-конкретно, всички опити да се привлече вниманието върху тежкото положение на хората в Донбас, които са подложени на варварски обстрел в продължение на осем години, бяха посрещнати със стена от безразличие”, се казва в изявлението.

Организацията на практика е загубила мултидисциплинарния си характер

и се е превърнала в структура за агресивно налагане на неолиберален подход към правата на човека в нарушение на принципите и ценностите, залегнали в Хартата на СЕ и основните конвенции.

Министерството на външните работи посочи, че Русия се е разделила с такъв Съвет на Европа без съжаление. Оттеглянето на Русия от организацията няма да засегне правата и свободите на руските граждани. “В руската конституция са постановени не по-малко гаранции, отколкото Европейската конвенция за правата на човека”, добавиха от министерството.

Министерството на външните работи припомни, че

Русия е страна по основните универсални международни договори за правата на човека, сключени в рамките на ООН. Сред тях са Международният пакт за граждански и политически права, Международният пакт за икономически, социални и културни права, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за правата на детето и други договори, които гарантират по-широк спектър от права и свободи на човека, отколкото регионалните документи на СЕ.

На 10 март руското външно министерство публикува изявление, че Русия вече няма да участва в Съвета на Европа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.