Решението да се ваксинирате е само ваше!

Димчо Нешков

Много и дълго се колебах дали да пиша по изключително чувствителната, а в последно време и взривоопасна тема за ваксините и за ваксинациите срещу COVID-19. Защо най-накрая се реших ли? Защото започна да ми писва. От вируса, но най-вече от недиалогичността и злобата и от арогантното и нахално незачитане и изопачаване на законите – този път не от властта, а от народонаселението и в частност от отделни негови радикални групи. Писна ми от въпросните радикали с постоянно медийно присъствие, които привидяха в собственото си мнение Божието слово. За последните почти две години откакто официално се появи този гаден вирус животът и мисленето на някои хора започнаха да придобиват плашещи и отблъскващи нови характеристики. Споровете по темата за ваксините и ваксинирането ескалираха до крайно неприемливи нива и конфронтацията в обществото стигна до степен на грозни обиди и арогантни опити за безапелационно налагане на мнението на една или друга група – обикновено малцинствена и изживяваща се като есенция на световната мъдрост. Чуждо мнение не се слуша, аргументи не се приемат, а доста девиантни радикали дори започнаха да се изживяват като изразители и пророци на крайната истина и като представители на Светата инквизиция. Тъй като нямам специални познания нито по вирусология, нито по епидемиология, и аз като много други се опитвам да вземам информирани решения (доколкото е възможно) като се възползвам от знанията и опита на други хора. За целта чета и слушам тесни специалисти в материята (дори и когато са на различни мнения). Подчертавам, тесни специалисти! Извинявам се за вулгарността, но козата, многоуважаеми, сáка пръч. (Ако решите да разтурите брачния съюз с половинката си, при какъв адвокат ще отидете? При бракоразводен, нали? А не при наказателен. Освен ако не Ви дойде наум дебилната мисъл да скъсате брачните окови по начин, който попада и в обхвата на Наказателния кодекс). Може и да нямам специални знания в посочените научни области, но пък се сетих, че поназнайвам (къде добре, къде не чак толкова) разни неща в областта на правото. И ме осени прозрението, че всичката тази патаклама с вируса, ваксините и ваксинирането е законодателно уредена. На всичкото отгоре се сетих, че има разни държавни и европейски органи и международни организации, които имат както сериозни и дългогодишни познания по вирусология, епидемиология и производство и употребата на ваксини, така и сериозни и дългогодишни познания в областта на правната им регламентация. Същите тези органи и организации са призвани и задължени да се грижат за общественото здраве и за тази цел приемат и издават разнообразна правна и неправна бумащина, в която по необходимост се съдържа информация, достатъчна за формирането на относително смислено и обосновано решение от средностатистическия, среднообразован, средновъзпитан и нефанатизиран индивид с интелект около и над средния. По тази причина реших, първоначално само за целите на моето семейство, да обобщя тази информация в максимално синтезиран вид, за да мога, ако, не дай боже, в бъдеще се наложи да търся виновен за взето от мен решение, да обвинявам само себе си и собствената си глупост, а не да рева, че ме е подвело международното положение, правителството, професорът Х, доцентът Y или брат`чеда Ради, например. Колкото и да Ви се струва странно, съдържанието на събраната от мен чисто правна информация ми даде солидни основания и силни аргументи за вземането на информирано решение. (Няма да Ви кажа какво е! Вземете си свое!) После си помислих, че няма да е излишно да я споделя и публикувам, за да бъде от полза и на други хора, които нямат необходимото време и/или желание да я съберат и/или обобщят. Важни уточнения! • Текстът по-долу не е предназначен за крайни радикали. Негови адресати не са нито хипохондричните проваксъри, готови за щяло и за нещяло да се церят с всевъзможни илачи и да се ваксинират с всичко и срещу всичко (вкл. и срещу нашествие на извънземни), нито параноичните „безсмъртни” антиваксъри, изпитващи ужас от чипиране и от зловредното влияние на световната конспирация. Текстът е предназначен за обикновените и отговорни нормални хора, които все някак успяват да живеят относително смислено някъде между двете крайности. Предназначен е за хората с нормална и здрава мисъл, живеещи с разумно притеснение и грижа за своето здраве и за това на близките си, т.е. за хората които искат да спазват закона, не искат да вредят на другите, но не искат да вредят и на себе си. • В написаното от мен най-вероятно всеки от Вас ще намери аргументи както „за”, така и „против” ваксините срещу COVID-19 и ваксинирането с тях. Решението обаче е само Ваше. По тази причина съм се постарал да не влагам никакво собствено мнение или тълкуване на материята. Всяко изречение е базирано на действащото законодателство и/или на становище на държавни органи, органи на ЕС и международни организации (няма цитати на учени, журналисти, лобисти, фотболисти, НПО-та и др.). • Радикалните проваксъри твърдят, че неваксинираните пренасят болестта и нарушават правото им на неприкосновеност на личния живот и по тази причина трябвало задължително да се ваксинират „под строй”. Радикалните антиваксъри пък от своя страна твърдят, че искането на радикалните провъксъри нарушава същото това тяхно право на неприкосновеност на личния живот и всякакви напъни да бъдат принудени да се ваксинират представлява недопустима намеса в него. Ха, сега де! Едно и също право на два субекта, гледано от камбанарията на всеки един от тях. Какво казва законът по въпроса? Казва, че правото на всеки правен субект свършва там където започва правото на друг правен субект. Тази граница обаче никога не е ясно очертана и „твърда”, а винаги има известно „застъпване”, поради което се появява конфликтна зона. Изключително важно е тази конфликтна зона да бъде „омиротворявана”. Също толкова важно е това да се случва в рамките на закона и със средствата, предвидени от закона. Личностни и/или колективни инициативи, излизащи извън тези рамки и средства са крайно опасни и водят до анархия. Та, така… — * Какво е ваксина? Ваксината е лекарствен продукт, предназначен за създаване на активен или пасивен имунитет или за установяване състоянието на имунитет. * Трябва ли специално разрешение за употреба на ваксини в ЕС? Производството, вносът, търговията на едро и дребно, рекламата и лечението, профилактиката и диагностиката (на това всичкото по-долу за икономия на мастило ще му викам „употреба”) с лекарствени продукти, в т.ч. и ваксини, е позволено само за такива, които са получили разрешение за употреба по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31.03.2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (EMA). Регулаторните органи разрешават употреба на ваксина след оценка на резултатите от лабораторните изследвания и клиничните изпитвания. Само тези ваксини, за които е доказано, че ползите превишават рисковете, могат да стигнат до пазара. Това гарантира, че пациентите имат достъп до необходимото им лечение, без да бъдат излагани на неприемливи нежелани лекарствени реакции. * Кои ваксини са разрешение за употреба в ЕС? За предпазване от COVID-19 (заболяване, причинено от коронавируса SARS-CoV-2) в ЕС са получили разрешения за употреба следните ваксини: • Comirnaty – иРНК (нуклеозидно модифицирана), с притежател на разрешението за употреба BioNTech Manufacturing GmbH. • Spikevax – иРНК (нуклеозидно модифицирана), с притежател на разрешението за употреба MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. • Vaxzevria – ChAdOx1-S (рекомбинантна), с притежател на разрешението за употреба AstraZeneca AB. • COVID-19 Vaccine Janssen – Ad26.COV2-S (рекомбинантна) с притежател на разрешението за употреба Janssen-Cilag International NV. * Какъв е правният статус на посочените ваксини? Всичките четири ваксини са получили разрешения за употреба в ЕС „под условие” и са обект на „допълнително наблюдение”, а имунизацията с тях е „препоръчителна”. (Това изречение е може би най-важното в целия ми пост.) * Какво означава, че разрешението за употреба е „под условие”? В интерес на общественото здраве може да бъде издадено по изключение условно разрешение за употреба на ваксина при по-малко изчерпателни клинични данни относно ефикасността и безопасността ѝ при нормални условия на употреба, отколкото обикновено се изисква, но само когато ползата от ваксината надвишава риска от нейната употреба. По време на действието на условното разрешение продължават да се предоставят резултати от основното изпитване и допълнителните проучвания, като напр. за това колко дълго трае защитата, до колко добре ваксината предотвратява тежко протичащото заболяване от COVID‑19, до колко добре защитава имунокомпрометирани хора, деца и бременни жени, дали предотвратява асимптоматични случаи и др. Разрешението за употреба „под условие” е за срок от 1 г. и се подновява всяка година. То може да се „конвертира” в стандартно разрешение за употреба, което е със срок от 5 г., само ако заявителят изпълни поставените му специфични задължения и само ако се потвърди, че ползите от ваксината продължават да надвишават рисковете. * Какво означава „допълнително наблюдение”? В някои случаи, предвидени изрично в закона, един от които е и разрешението за употреба под условие, ваксините могат да станат обект на т.нар. „допълнително наблюдение”, т.е. засилено (повече от стандартното) наблюдение относно определени обстоятелства, част от които са безопасността, ефикасността и ефективността на ваксината. (Защо се прави това ли? Защото разрешението е дадено преди да са събрани всички необходими данни.) По тази причина в листовката и в информацията за медицинските специалисти (т.нар. кратка характеристика на продукта) на всяка от четирите ваксини има изобразен специален символ (плътен черен триъгълник, обърнат с върха надолу) и е включен следният текст: „Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността.” * Защо имунизацията с ваксина срещу COVID-19 е препоръчителна, а не задължителна? Защото така е решил министърът на здравеопазването (сегашният и предишните). Според чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето министърът на здравеопазването определя с наредба лицата, които подлежат на имунизации, както и реда, начина и сроковете за тяхното извършване. За целта министърът на здравеопазването е приел Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България. В чл. 2 от нея са посочени заболяванията, имунизациите срещу които са задължителни, а в чл. 4 – тези, срещу които имунизациите са препоръчителни. COVID-19 е в т. 4 на чл. 4. * Може ли имунизацията с ваксина срещу COVID-19 да стане задължителна? Може. Министърът на здравеопазването може да промени правния режим на съответната имунизация като измени и/или допълни Наредба № 15. Но дори и без промяна в законодателството има достатъчно възможности за реакция. Според чл. 59, ал. 1 от Закона за здравето при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие министърът на здравеопазването може да разпореди: • задължителни имунизации и реимунизации за определени групи от населението, които не са включени в имунизационния календар; • задължителни имунизации и реимунизации с препарати, които не са включени в имунизационния календар; • имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар; • организирането на имунизационни кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки. * Задължителната имунизация нарушава ли правото на неприкосновеност на личния живот? Не. Според чл. 8 от Европейска конвенция за правата на човека намесата на държавните власти в упражняването на правото на неприкосновеност на личния живот е допустима за защита на здравето или на правата и свободите на другите. * Какви съображения трябва да вземат предвид политиците, ако решат да направят имунизацията срещу COVID-19 задължителна? Съображенията могат да бъдат извлечени и от отговорите на въпросите по-горе, но за удобство предлагам да прочетете един документ на Световната здравна организация (СЗО) от 13 април 2021 г., озаглавен „COVID-19 и задължителна ваксинация: Етични съображения и предупреждения. Кратка информация за политиката.” Може да го свалите от следния линк: https://www.who.int/…/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory…. Този документ препоръчва на политиците внимателно да обмислят и преценят „дали ваксините, разрешени за спешна или условна употреба, отговарят на доказателствения праг за безопасност”, дали „излагането на населението на потенциално вреден продукт би нарушило етичното задължение за защита на обществеността от ненужна вреда, когато вредата, която продуктът може да причини, надвишава степента на вреда, която би могла да съществува без продукта”, „дали ваксините, разрешени за спешна или условна употреба, отговарят на доказателствените прагове за ефикасност и ефективност”. Този документ също така предупреждава и за евентуалните обезщетения, които биха били дължими за „вредите от ваксини, които не са напълно лицензирани (например ваксини, разрешени за спешна или условна употреба)”. Документът е пределно кратък, разбираем и ясен. Забравете за миг емоциите и предразсъдъците и си представете, че сте политици, които управляват държава и които трябва да вземат решение по въпроса! Но не по принцип за вирусите и ваксините, а за конкретния вирус и за конкретните ваксини. Прочетете внимателно етичните съображения на СЗО и след това помислете трезво! Отнася се за всички: и за проваксърите, и за антиваксърите, и за тези с неустановена, неясна или неизбистрена ваксърска ориентация. P.S. Отнемането на правото на избор между едно или друго законосъобразно поведение може да стане само със закон (в широк смисъл), а не защото Пена или Гошо така са си наумили. Моля, не бъркайте желаното с дължимото и правилното със законосъобразното! И не психясвайте повече от здравословно необходимото!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.