Променят методиката за изчисление на линията на бедност

Всеки трети живее в тежка бедност

Министреството на труда и социалната политика предлага промени в Методиката на изчисляване на линията на бедност у нас, става ясно от документ, качен за обществено обсъждане на strategy.bg. В измененията е записано, че когато НСИ отчита забавяне на темпа на растеж на БВП, социалният министър е този, който трябва да има възможност да предлага размер на линията на бедност не по-малък от определения размер за предходната календарна година и в съответствие с  възможностите на бюджета. Линията на бедност е обвързана с финансовото подпомагане на хората с трайни увреждания, с предоставянето на храни за бедните, великденските и коледните надбавки за бедните пенсионери, правната помощ за бедните и помощите след бедствие.

Сега Методиката за определяне на линията на бедност за страната, която е приета на 24.09. 2019 г., гласи, че  размерът на линията на бедност за следващата година се изчислява, като се индексира линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ за предишната година с индекс на цените на малката по състав кошница от декември на предишната година към декември на по-предишната година. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31 август и не може да бъде по-малък от определения размер за предходната календарна година.

Притесненията на социалното министерство са, че  през 2021 г. при определяне на линията на бедност ще се отчетат положителните икономически тенденции през 2019 г., като работните заплати през 2019 г. нараснаха с 11,1%  спрямо 2018 г., но няма да се отчетат негативните тенденции през 2020 г., когато заради коронавируса икономическите показатели спадат, събираемостта на бюджетните постъпления – също.  Затова се иска министърът на труда и социалната политика да може да предлага размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, но не по-малък от определения размер на линията на бедност за страната през текущата година.

В  оценката на въздействие се отбелязва, че в създалата се кризисна ситуация бюджетът е натоварен с антикризисни мерки за подпомагане на работодателите, за запазване на работните места, подпомагане на хората, останали без работа, предоставяне на топъл обяд и хранителни продукти на най-нуждаещите се. Предприети  са допълнителни мерки за подпомагане на всички пенсионери с 50 лв. в срок от три месеца. Отпуснати са близо 2 милиарда лева за социални и икономически мерки, свързани с борбата с пандемията.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.