Две стихотворения от Пламен Александров

Някак си странно, дори неестествено

крача в безмерния делник,

уж предпразнично, даже сред блеснали

светлини студено бели.

Дори е странно, че не отивам

сред сергиите празнични

и  не отпивам

от топлото вино.

И да очаквам святата нощ

да  разстели доброта, топлина,

по която да минат душите ни.

Затова с любов в гърдите си,

в безмерния делник крача

и  посипвам от нея  в следите си

за обратния път към здрача.

И с този гирлянд от обич

да кръстосвам из земния ден,

та тихата, святата нощ

да спре за малко при мен!

Пандемично

Спомням си моите пролети,

моите прекрасни лета,

есените в листните полети,

зимите в снежни ята!

Помня пчелите жужащи,

сладостта на тежкия мед

и как животът отпраща

годините ред по ред .

Онлайн се прокрадвам в спомени

залутан в житейската мрежа,

срамежливо събирам отломки

в отминалата безбрежност.

И в този миг осъзнавам

неприсъственото си бъдно

да се приближава

като реално отвъдно,

в което уж сме живи

и с протегнати длани

събираме услужливо

лайкове  разпиляни –

за радост, за нежност, за обич,

за сълзи от смях в очите.

За песни в късната доба,

за дума с любов пропита…

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.