Права при извънредно положение

Нов проектозакон опрощава дългове до 150 хиляди лева

Освен в Конституцията, подробно разписани правила при извънредно положение има и в Закона за отбраната и Закона за защита при бедствия.

Според разписаните в Закона за отбраната правила, при извънредно положение държавните органи и въоръжените сили могат да ограничават или забраняват граждански полети, особен режим на корабоплаване, ограничения при преминаването през държавната граница на Република България.

Властите имат правото да ограничават движението по основни пътни артерии, движението на влакове и установяват контрол върху пътниците и товарите. Текстовете допускат ограничаване на свободното придвижване на гражданите и превозните средства. Те ограничават или забраняват достъпа до държавни учреждения.

При необходимост от защита на националния интерес, живота и здравето на гражданите, се прилагат и други мерки, които не противоречат на международните актове. При извънредно положение се конкретизират и нормативните актове, чието действие се спира.

В Закона за бедствията е уточнено, че обявяването на “извънредно положение” се осъществява в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г.

Според Конституцията, въпреки въведеното извънредно положение има и права на гражданите, които не могат да бъдат ограничени.

Това са:

Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. Остава в сила наказателната отговорност.

(2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание.- Личният живот на гражданите остава неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. Не може бъда ограничавана свободата на мисълта.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.