Помощ за болницата в Беране

Министерството на външните работи на Република България, представлявано от Н.Пр. д-р Меглена Плугчиева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора, от една страна, и д-р Милорад Магделинич, директор на Многопрофилна болница – Беране, от друга, беше сключено споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност от 34 722 евро. Това е вторият проект, който ще бъде реализиран в Черна гора по линия на българската официална помощ за развитие за 2022 г. 

Споразумението предвижда финансиране на проекта „Отговор на COVID-19 в северната част на Черна гора“ в областта на здравеопазването . В изпълнение на дейностите ще бъде закупена и инсталирана кислородна система за 33-ма пациенти в COVID-19 отделението на болницата в Беране, както и ще бъдат осигурени 19 броя хидравлични легла за лечение на хоспитализирани лица.

Основната цел на финансирането е осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги, както и подобряване на инфраструктурата и на възможностите на Многопрофилна болница Беране за отговор на пандемията от COVID-19.

От 2019 г. насам  по  линия на българската официална помощ за развитие в Черна гора са финансирани общо 8 проекта на стойност над 320 000 евро, като 5 от тях са именно в областта на здравеопазването.  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.