Подменят водомери и топломери

900 лв. за отопление на панелно тристайно жилище с изолация

До 1 януари 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни, което ще даде възможност за ежемесечни фактури, реши окончателно парламентът, съобщи БТА. Депутатите одобриха на второ четене изменения в Закона за енергийната ефективност, отнасящи се до Закона за енергетиката. С промените се въвежда евродиректива по въпроса, която изисква до 2027 г. всички уреди вече да са с такъв отчет.

Очаква се това да доведе до отпадане на т.нар. изравнителни сметки, които често са източник на напрежение сред обществото.

Когато в сграда – етажна собственост, всички инсталирани уреди са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели ще се дава информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно, реши парламентът.

Разпоредбите за ежемесечните фактури влизат в сила от 1 януари 2022 г. Дотогава на крайните ползватели ще се дава информация за фактурирането поне веднъж на тримесечие при поискване или когато крайните ползватели са предпочели да получават електронни фактури, а в останалите случаи – два пъти годишно, но при условие че всички измервателни уреди в сградата са с дистанционно отчитане.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.