Подарихме линейка на Черна гора

Българският посланик в Черна гора Н.Пр. д-р Меглена Плугчиева предаде на кмета на община Жабляк – Веселин Вукичевич оборудвана линейка, закупена със средства от българската официална помощ за развитие на стойност от 28,698.00 евро, съобщиха от посолството.

За последните две години в Черна гора по линията на българската ОПР са финансирани шест проекта на обща стойност над 200 000 евро и със специална насоченост към сектора здравеопазване и подобряване на медицинското оборудване в приемащата страна.  
Преди дарението, община Жабляк и регионалната здравна станция са разполагали само с едно-единствено медицинско превозно средство за региона. По този начин,закупуването на нова напълно оборудвана линейка със средства от българската ОПР несъмнено ще окаже положително въздействие върху местната общност  – лекари и здравни работници, и най-вече – гражданите, живеещи в този високопланински и с по-нисък стандарт регион на страната.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.