Отпада изискването да се сменя номера на колата при смяна на постоянен адрес

С изменения на Наредбата за регистриране, отчет, спиране от движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства, публикувана в “Държавен вестник” на 14 юни 2019 г. МВР прави сериозно облекчение за собствениците на автомобили.

Предвижда се при всяка промяна в регистрацията да се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер само по желание на собственика.

Какво означава тази промяна на практика? В момента, ако някой, който е с постоянен адрес в София си купи кола от Перник или Самоков трябва да смени регистрационния талон, като едновременно с това закара самата кола в пункт на “Пътна полиция” за да се смени регистрационния номер. Смяна на номера задължително се извършва и ако собственикът смени постоянния си адрес. Например ако някойс постоянен адрес във Варна реши да се премести в София и смени постоянния си адрес също трябва да смени номера. Това налага допълнителен разход от около 40 лева за смяна на табелите, нерви и висене по опашки с колата.
За съжаление новата промяна влиза в сила от 1 декември 2019 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.