Обучението за магистър да е три години предлага МОН

Обучението за някои професионални направления в образователна степен „бакалавър“ да се намали от 4 на 3 години, а университетите да се разделят на изследователски, образователни и професионални. Това са част от предложенията, записана в одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитие на висшето образование за периода 2021-2030 година, публикувана за обществено обсъждане.

Министерството на науката и образованието (МОН) предлага държавата да субсидира редовно, дистанционно и задочно обучение в степен „магистър“ с продължителност от 2 години, ако то надгражда 3-годишното обучение „бакалавър“ в същото професионално направление.

Друго от предложенията е да се субсидират допълнителни квалификации и/или преквалификации, включително и чрез завършване на степен „магистър“ за хора, които са придобили висше образование преди повече от 10 години (в това число и завършили магистратура).

Дифиниция на висшите училища

Като образователни ще бъдат дефинирани висши училища, които обучават само бакалаври и магистри или в които делът на студентите обучавани в изследователски специалности не е висок.

Сред другите промени е дефинирането на университетите на изследователски, образователни и професионални въз основа на ясно очертани критерии. Например изследователските се дефинират въз основа на броя на публикациите в реферирани и индексирани издания, нормиран спрямо броя преподаватели. Изследователски е и университет, в който всички професионални направления обучават магистри и поне 75% от действащите студенти се обучават в изследователски професионални направления.

Свързани публикации

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.