НФСГ прилага зелените идеи в образователния процес

15 ученици от 10. и 11. клас от Националната финансова -стопанска гимназия (НФСГ) заедно с двама преподаватели участваха в стажантски програми в областта на бизнес администрацията и маркетинга в Севиля, където в реална работна среда видяха как други страни в Обединена Европа намират решения на климатичните промени, как се полагат грижи за околната среда, как зеленото мислене и зеленият начин живот се превръщат в предпочитан и желан модел на житейско поведение.

За да намери отговори на въпроса как да се изгради култура, припознаваща значимостта на зелените политики и устойчивите решения, и как да се интегрират тези въпроси в процеса на образователните взаимодействия дългосрочно, “Еразъм” екипът на НФСГ чрез проекта “Европейски навигатор в професията”, финансиран по програмата “Еразъм+”, 2023-1-BG01-KA121-VET-000129089, даде възможност и на четирима педагогически специалисти да преминат обучения в Барселона и Берлин.  Те имаха възможност  да се запознаят с образователни инструменти и ресурси, чрез които тази култура да стане част от училищната образователна политика и училищния живот.

След завръщането на всеки екип сподели своите впечатления.За всички участници това бе ценен опит, възможност за професионално и социално израстване. От тях екипът на НФСГ очаква да се превърнат в инициатори на значими събития на територията на училището  и в посланици на зелените идеи в името на общото бъдеще, в името на един по-добър устойчив свят.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.