НФСГ надгради дигиталните умения на учители и ученици

Националната финансово-стопанска гимназия(НФСГ) надгради дигиталните умения на учителите по проект  № 2019-1-BG01-KA101-061816, „Нашата гимназия в 21.век“. Това е първият спечелен проект на училището в това направление.  По него деветима преподаватели от НФСГ участваха в структурирани курсове в Ирландия, Италия и Финландия, на които педагози от различни европейски страни споделиха своя опит как  класната стая да се превърне в по-привлекателно и полезно за младите хора място. На тези курсове се обмениха идеи за дигитални взаимодействия, за сътрудничество и изграждане на доверие между учениците, техните семейства и училищния екип, както и начините да се развива и насърчава критическото и креативното мислене на учениците.

Натрупаните знания, опит, впечатления на учителите, участници в проекта, дадоха старт на училищни семинари, открити педагогически практики, бинарни уроци, работа в малки училищни екипи, за да може цялата педагогическа общност да се запознае с добрите практики, като се насърчи  стремежът към изследователска работа на учители и на ученици. Целта е да се обогати процесът на учене във и извън класната стая, да се формират нови модели на сътрудничество, подкрепа и колаборация.

Като форма на вътрешноучилищна квалификация и начин на популяризиране на постигнатите образователни резултати бе създаден проект със същото име в платформата eTwinning, където в поредица от работни срещи различни преподаватели членове на екипа влязоха в ролята на обучители, лектори, споделиха своите впечатления от работата си с различни дигитални инструменти, бяха ментори и въвлякоха в тази дейност нови членове на педагогическата общност, съобщиха още от НФСГ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.