Новата учебна година започва присъствено

Министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че новата учебна година ще започне присъствено в цялата страна въпреки епидемичната ситуация, но не изключва до нейното начало да настъпят промени.

“На този етап е планирано новата учебна година да започне присъствено за всички училища и всички ученици в дневна форма на обучение в цялата страна”, посочи министърът.

Според него училищата са готови за модела на превключване, който ще се приложи когато започнат грипните епидемии, за да няма загубено учебно време, допълни просветният министър. Въвежда се принципът на невзаимодействие между паралелките в училищата и групите в детските градини. Ако има болно дете, стремежът ще бъде да се ограничат физическите контакти на децата извън паралелката или групата.”Можем да прогнозираме с голяма доза увереност, че епидемичната ситуация ще продължи 10-12 месеца, през цялата учебна година. Трябва да намерим начин образователната система да работи”, посочи министър Вълчев.

Той отбеляза, че не могат да продължат крайните модели на дистанция и заради това се търсят възможни други варианти. Според него в различните страни има две стратегии – едната от тях е т.нар. “хибридно” обучение, но от МОН са се отказали от подобен вариант, тъй като той би бил труден за реализиране.

Вълчев посочи, че от МОН са избрали съчетания от две стратегии, като моделът на предстоящото училищно обучение е базиран на превключване. “Училищата ще са готови за него. Най-вероятно ще се наложи такова, когато започнат грипните епидемии”, обясни министърът.

На този етап е планирано новата учебна година да започне присъствено за всички училища и всички ученици в дневна форма на обучение в цялата страна, посочи Вълчев, но не изключва до нейното начало да настъпят промени, тъй като ситуацията в страната е динамична с оглед на епидемичната обстановка.

Според него училищата ще получат инструкции за действие, в случай че бъде установен заразен с Covid-19 ученик или учител. Директорите ще имат и списък от задължителни правила за дезинфекция и дистанция.

Някои училища вече обявиха, че ще работят по график, в който различните класове започват часовете по различно време и така ще се разминават в междучасията. “Няма съмнение, че годината ще бъда трудна. Имаме голямо предизвикателство – да опазим здравето на децата”, каза министър Велчев.

“Ако обаче оставим училищата затворени, рискуваме да има повече негативни последици за децата, отколкото тези, които може да причини самата коронавирусна пандемия. Говори се и за поколенческа криза”, обяви той на брифинга.

“Когато има дете със симптоми, то ще бъде отделяно. Ще се уведомяват незабавно родителите, които имат отговорността да го заведат на лекар. При случай на заразен ученик или учител, незабавно ще се уведомява и РЗИ”, разясни още той.

Според министър Вълчев най-добрата форма е присъствената. “Ще опитаме да направим всички форми на обучение възможно по-пълноценни. Другата възможност пред родителите е за смяна на формата на обучение. Имаме над 15% деца, които имат проблем с ежедневната посещаемост. Средната им посещаемост е под 70%”, посочи той.

При необходимост учениците ще имат възможност за допълнителни уроци, които ще се заплащат на учителите. Заедно със синдикатите е договорено за тези допълнителни часове да се заплаща по 15 лв., поясни министърът и допълни, че в подписаните от него насоки, има изброени хронични заболявания, въз основа на които учениците могат да отсъстват. При хронични заболявания на родителите, децата могат да изберат временно да се обучават вкъщи.

Също така има планове около 20 училища да се превърнат в центрове за дистанционно обучение, като те ще могат да обхванат учениците от повече от една област, ако това се наложи. “Дистанционната форма на обучение ще е третата възможност за родителите, като тя се различава от онлайн обучението”, подчерта Вълчев.

“Според наше проучване 16% от родителите са предпочели дистанционното обучение, но този избор не е принципен, а във време на продължаваща пандемия”, каза още Вълчев.

Планирано е и предоставянето на допълнителни средства за общините за издръжката на децата след въвеждането на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните. Те ще са за закупуване на помагала, както и за храна на учениците. Министър Вълчев отбеляза, че вероятно депутатите ще предложат компенсации за децата, които не са приети в детски градини в периметър, който предстои да бъде определен. Въпросът е обсъден и с премиера Бойко Борисов, който е подкрепил подобна идея. 57 са общините, в които има недостиг на места в детските градини, каза просветният министър.

Според него системата на частното образование е алтернатива, което обаче е свързано с ограничен достъп и финансов ангажимент на родителите. “Обществената справедливост изисква тези родители да бъдат компенсирани. Така, че вероятно това ще бъде предложено”, заяви Вълчев.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.