Непълнолетните престъпници с допълнителни права

Допълнителни права на непълнолетните обвиняеми се предоставят с промени в Наказателно-процесуалния кодекс ТУК, публикувани от министреството на правосъдието за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации.

Правата се предоставят в съответствие с европейска директива и предвиждат на родителите или на попечителите на непълнолетен обвиняем да се предоставя пълна информация за правата му, както и те да могат да го придружават в съдебните заседания. Обвиняемият ще бъде преглеждан от лекар при задържане и ще получи защита на правото на личен и семеен живот.

В мотивите се казва, че тези промени се правят, заради риска от тежки последици за непълнолетните обвиняеми от лошо отношение и проявени в хода на процеса здравословни проблеми.

Предвижда се, за да се гарантира защитата на непълнолетните да се прави аудио-визуален запис, когато за престъплението се предвиждат до 10 години затвор. Изключения от това правило ще са допустими, само ако на разпита присъстват  родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист.

Съгласно Европейската директива, която се транспонира в нашето законодателство, явяването на непълнолетния обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 часа за довеждането му пред съда, а мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от пет месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление. Мярката за неотклонение може да е повече от една година, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца.

Осигуряването на защита на неприкосновеността на личния живот на непълнолетните обвиняеми се прави, за да няма отрицателно въздействие върху шансовете им да се върнат в обществото и да не се вреди на бъдещия им професионален и социален живот.  Затова непълнолетните обвиняеми ще бъдат съдени при закрити врати, освен ако самият непълнолетен не поиска публично разглеждане на цялото дело или публично извършван на отделни съдопроизводствени действия. Съдът може да отхвърли искането на подсъдимия за публичност.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.