Невястата и остатъка

“Ние намираме техните сенки в Съдии 6-та глава – Гедеон. И откриваме, че при строяването им, поради формиране на Личния отряд, те бяха пресети и проверени. На Гедеон бе строго заповядано да ги провери при езерните води – дали лочат с езика си вода! Таз проверка в сянково изпълнение сочи на новозаветното служение на Войнството – дали е обрязано в Духа Святи с езика на уста – небесен и запечатани, за да навлезнат в употребление.
Защото белегът на обрезание е положен от единодействието на кръвната Христова цена, с която Дух Святи влиза в олтаря сърдечен храма неръкотворен, очиства го от греха и запечатва за деня до Съда. А белегът на езика се дава в уверение, че са кръстени в огнено кръщение на Дух Святи и са приели небесния ангелски език.

Гедеон показа формирането на корпуса боен, действието в борбата, и победата. Тъй духовният църковен остатък, изведен от всички племена и народи, трябва да е изпълнител на Словото Божие, той трябва да е духом обрязан от Святия Божи Дух и да носи духовното обрезание като сърдечен олтар, запечатан до деня на изкуплението (Ефесяном 4). А белегът на неговото духовно обрезание, като свидетелство за невярващите, е езикът незнаен, свидетел на духовно обрезание, прието с вяра Авраамова, според Марка 16:17. Тоз обрязан духом остатък трябва да устои в служба на Дух Святи като Свещен отряд (не е юдеин тоз, който е по плът такъв, а тоз, който е роден от Дух Святи). Обрезанието е белег на рода Юдин – свещеници Богу.

Много е важно да се изясни и разбере Словото за заветния белег, който е необходим за деня на изкуплението. (Особено се отнася за белега на обрезание при формиращия се ”Гедеонов” отряд преди неговото употребление). Авраамовото обещание е заветно и се разпростира чрез Плана за спасение и обхваща съдбите на Авраамовия дом от Начинание до Скончание и обгръща целия дом Божий.
Ангелът, който посети Гедеон в Съдии 6-та гл, сочещ на Откровение 18:1, сочи на призванието на съсъда (Малахия 4:5), който се призовава в служение в Скончание за сриване на стария (Лаодикия избълвана) и изграждане на нов олтар и формиране на бойния отряд, чрез който ”освобождава Израиля“ – сочеше на Духовния личен Христов отряд в олтарно служение чрез Съд на правда. Дялото на Самсона със сила за освобождаване на Израиля и Самсон, който ослепява, също Лъвът, който събира рояка пчели и яде меда, сочи на Христа – Лъва от Юдино коляно, а ослепяването на Самсон покрива се с ослепяването духовно на Лаодикия.

Рано беше в зората. Пееше Зефира в ранината и ефирно галеше дълбината на разцъфнали цветя. На върха Сион лъвът Юдин ревеше и свиваше леговище за любимата Своя в небе! Войнство Си строява Ерусалимска стена украсява със стълбове и врати. Сиона пее на вечност хвала! Ориона отворил е към Трона врата! Гедеон си стяга войска, изпитана е тя, както куче лочи вода – белег е небесен на уста.

Гедеон е строил проверения си отряд, дадени им са факли на озарение в ръка, ще ги поведе към победа, за да освободи Духовния Израил от неправдата на ”двамата главатари” (двете неправди: хула против Дух Святи и беззаконието, петното от хулата и бръчката на беззаконието).
Тази Вест трябва да се приеме от всички общества, да се реформират духовно. Интервалът от времето на нейното носене е малък.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.