Невалидна

Рада Коджабашева

Сертификатът е документ за валидност. Липсата на такъв предполага презумпция за невалидност. Изборите са инструмент за легитимиране на властта. Участието в тях е презумпция за съгласие с нея. Властта е призвана да поддържа системата, а сертификатът да определя валидността на елементите ѝ. Всичко е система, а взаимодействията в нея пораждат риск. Минимизирането на риска се осъществява с валидиране на взаимоотношенията и елементите. Но аз съм невалидна и създавам риск. Кой още е невалиден?

            Анализът на изборния процес е прост. Не избирателната система, а системата за валидиране отложи разходката до урните. Демокрацията по принцип не предлага участие в политическия процес, а легитимиране на политически елит. Хората по принцип носят природна интелигентност, която, дори да не са образовани, им подсказва измеренията на справедливостта. А тя, справедливостта, първо  изисква отношение. Никой политически елит не попита „простия“ народ съгласен ли е със законите на властта, но всеки политически елит пледира върховенство на закона, и то по една проста причина. Той, елитът сам нарушава закона и сам от себе си изисква спазване на върховенство на закона. Хората го спазват, та нали иначе държавата ще ги глоби.  Предпочетени бяха усмихнатите хора, не защото всичко звучеше логично. Не, не беше логично. Усмивката просто предполага възможност за добро. Дори Луна, усмихнатата и колкото и странно да звучи точна в някои отношения, получи двойно по-голямо уважение от дългогодишни политически играчи като ВМРО, Атака, Русофили. Видимо е търсенето на нещо човешко в политиката, нещо което има душа и чувства. И това е нормално. Другото е евро-атлантическа или друга властова роботика в корпоративен марш. Най-губещи в настоящите избори изглеждат две дами –  Искра Михайлова и Корнелия Нинова. Първата избрала неподходящия гръб, а втората прегърнала миналото без да поглежда бъдещето. Истинският печеливш обаче не е Кирил Петков, а Константин Костадинов, единственият политик поставил въпроса за премахване на зеления сертификат като нарушаващ човешките права и пледиращ възстановяване на истинската българска история и българския език. Е, дано е искрен. Президентът Радев обяви, че ще работи за индивидуална конституционна жалба за всеки гражданин, с което даде заявка поне да освободи една защитена пътека към отстояване върховенството на човешката свобода. Кандидат президентът проф. Герджиков демонстрира отлично владеене на риториката, а неговото вице – най-продължителната усмивка пред камера.

            Какво следва? – Ново валидиране във всякакъв смисъл. Но преди да стартира, нека заложим някои факти от съвременния живот, по които ще оценяваме предстоящите политически решения и рискове за хората, произлезли от тях.

            От две години всички правителства се управляват от СЗО. Когато на 28.02. 2020 г. СЗО обяви пандемията в глобален мащаб бяха починали 2858 души. Ако предположим, че всеки от тях е заразил поне двама други, то на 16-я ден би следвало да има 374 603 776 глобално заразени. Сметките, геометрична прогресия с фактор 2,  може да провери проф. Витанов по-долу.[1] Към 10.11.2021 г., т.е. на близо 625-я ден, заразените глобално са 251 788 329.[2] Ваксините се въвеждат в края на 2020 г., началото на 2021 г. Към 5.1.2021 г. когато почти няма ваксинирани, глобалната смъртност е 2,2%. Към 10.11. 2021 г., когато са инжектирани 7 160 396 495 ваксини, то  този процент е 2,02%[3]. При математическо закръгляване разлика няма.  Въпросът е кое налага отричаване на огромен набор от човешки права когато откажеш ваксина?!  Въпросът с тестовете също е спорен. Когато на 10.11. бяха тествани 38 000 деца се регистрираха само 5 положителни проби (0,01%). За същия ден статистиката посочи приблизително същата репрезентативна извадка – 39 600, при която положителните проби бяха 10 %. Разликата е 10 000 пъти, а твърдението –  че децата носят заразата. Как да тълкуваме този резултат?!

            Нека продължим нататък. През 1973 г. Световният Икономически форум (СИФ) приема своя манифест, които завършва с разбирането, че печалбата е необходимо условие за устояване на корпорациите във времето, с което и възможността им да обслужват  „своите клиенти, заинтересовани лица, служители и обществото“.[4]  Ако приемем пазарната капитализация на компаниите като измерител на печалба, то е интересно да представим малко факти. Истината е, че една държава съществува благодарение на информация и пари, а това са две системи в обществото – финансова и технологична. Доколкото технологиите обобщават финансовата система в технологични екосистеми за свободен обмен на данни, и бъдещето на финансите е в технологиите, то от интерес са именно технологичните компании.  Големите пет в този сектор, така наречените ГАФАМ (Гугъл, Амазон, Фейсбук, Апъл, Майкрософт) имат плашеща пазарна капитализация, а именно 7,5 трилиона $[5] сумарно, което е 1/3 от БВП на САЩ[6]. Тези, които стоят на входа, изхода и обработката на информационния поток представляват 1/3 от БВП на САЩ! Колко трети е държавата, тогава?!

Интересни са и данните за фармацевтичните компании, които днес са особено модерни в прожектора на пандемията. Пазарната капитализация на Файзер е 243 млрд. $[7], като за 2021 г. нарастването е с близо 19 %. Тази капитализация е близо 3,1 пъти БВП на България[8]. Астра Зенека е с 193 млрд. $[9] за октомври 2021 г. и надвишава близо 2,5 пъти БВП на България, а нарастването за 2021 г. е 46%. Модерна се представя със скромните 139 млрд. $[10] , които са 1,8 пъти повече БВП на България, като в същото време нарастването през 2020 г. е 528% , а през 2021 г. 219%. Същевременно правителствата на повечето държави ни уверяват, че ползваме безплатни ваксини, което разбира се не е вярно, защото те са платени с печалбата от държавните бюджети, а това са обществени пари. Отделен е и фактът, че ЕК не разкри на ЕП съдържанието на договорите за покупка на ваксини при 0 отговорност на производителя, което пък принуди ЕП да предложи фонд за обезщетение на починалите от ваксини[11]. Но нека приемем, че ваксината има своята полезност, както и че свободата има своята цена. Къде е държавата, обаче? – остава въпрос без отговор, въпреки така разточително раздаваните на помощи от бюджетните парите, тоест от  нашите.

Но нека продължим нататък. През 2020 г. СИФ променя своя манифест. Първата задача вече е не печалбата, а „споделено и устойчиво създаване на ценности[12]. Предпоставя се запознаване на клиента с всички включително и негативни последици от продукта; подобряване на работните условия и грижа за благополучието на работещите; уважение на човешките права по цялата верига на доставките; разширяване знанията, иновациите и технологиите в полза на човешкото благоденствие; постоянни иновации и инвестиции; възприемане на корпорациите не като икономически единици, а като изпълнител на широки човешки и социални аспирации, като част от социалната система. Мулти националните компании (МНК) е нужно да са заинтересовани лица в изграждане на глобалното бъдеще с правителствата и гражданското общество. Нещо повече: „Корпоративното глобално гражданство изисква от компанията да използва своите основни компетенции, предприемачество, умения и съответни ресурси в съвместни усилия с други компании и заинтересовани страни, за да подобри състоянието на света.“

Сякаш са чели И. Кант, който мечтаел за световно гражданско общество, или  У. Бек, които пледира: „граждани от всички страни – обединявайте се!“. Днес,  този ангажимент е поет от корпорациите, а корпоративното гражданско общество, за което корпорациите са осигурили ценности, обучение и доход ще подобри състоянието на света. Но каква ще е ролята на правителствата и политиката?! Как и кой ще формира ценностите?!                                       

Ако политиката имаше целеполагаща роля в предишната архитектура на обществото, то днес тя драматично губи възможността да е фактор. Хората, казахме вече, са природно интелигентни. Не им трябват факти за да усетят, че ако можеха да легитимират правителства, то те не могат да легитимират корпорации. Ако някой ги беше допуснал обаче не като легитиматори, а като участници в политическия процес, то днес щяхме да говорим за манифеста на човешките права и балансирането на социалната, икономическата, финансовата, технологичната  и политическата  подсистема на обществото в смисъла на този манифест. Но днес ние говорим за друго и то е дали сме  валидни за корпоративното гражданско общество? Така че, политиката умря, да живее корпорацията. Поне така изглежда. Затова и може би, още дълго ще стоим на първите нива на пирамидата на Маслоу за човешките потребности[13] – оцеляване и сигурност, докато животът, все пак тече на другите.

Но промяната е най-устойчивото състояние, което ни дава основание да вярваме, че все пак, че… „да оцелееш е половината, да обичаш е причината; без крила написани – правилата нямат силата; прозреш ли свободата си – матрицата е надмината…“. Така надеждата остава валидна.


[1] 1) 2858.2= 5716; 2) 5716.2=11432;3) 11432.2=22864; 4)22864.2=45 728; 5) 45 728.2=91 456; 6) 91 456.2=182 912; 7)182 912.2=365 824; 8) 365 824.2=731 648; 9) 731 648.2= 1 463 296; 8)1 463 296.2=2 926 592; 9) 2 926 592.2=5 853 184; 10) 5 853 184.2=11 706 368; 11) 11 706 368.2= 23 412 736; 12) 23 412 736. 2= 46 825 472; 13) 46 825 472.2=93 650 944; 14) 93 650 944.2=187 301 888; 15) 187 301 888.2= 374 603 776; 16) 374 603 776.2=749 207 552

[2] WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data

[3] WHO | World Health Organization секция „situation updates“ за съответните дати

[4] Davos Manifesto 1973: A Code of Ethics for Business Leaders | World Economic Forum (weforum.org)

[5] GAFAMs’ market capitalization (atlas-mag.net)

[6]  Report for Selected Countries and Subjects (imf.org)

[7] Pfizer (PFE) – Market capitalization (companiesmarketcap.com)

[8] Report for Selected Countries and Subjects (imf.org)

[9] AstraZeneca Market Cap | AZN (ycharts.com)

[10] Moderna (MRNA) – Market capitalization (companiesmarketcap.com)

[11] RE_Motions (europa.eu)

[12] Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution | World Economic Forum (weforum.org)

[13] Пирамидата се състой от 6 нива – оцеляване, сигурност, принадлежност, увереност, самоактуализация, трансцедентност.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.