Науката: Прилепите не разпространяват Covid-19


Прилепите не разпространяват COVID-19: Няма доказан случай, нито познат на науката механизъм на предаване на COVID-19 от прилеп на човек. Това се казва в становище на Фондация за науката и природата, разпространено до медиите.

Оттам припомнят, че в България и по света всички усилия са насочени към предотвратяване на по-нататъшното разпространяване на коронавируса COVID-19. В Интернет и медийното пространство се
поставя светлина върху прилепите по начин, който може да доведе
до пагубно въздействие върху техните популации. До момента се известни следните факти за връзката между прилепите и COVID-19:

COVID-19 се предава само от човек на човек: Всеки един от заразените хора в света е заразен от друг човек. Друг механизъм на разпространение не е доказан и не е наблюдаван.

Прилепите не са носители на вируса SARS-CoV2, предизвикващ COVID-19: В прилепите в Китай e установен коронавирусът CoV RaTG13, който е сходен с COVID-19, но не може да бъде пренесен на хора, поради което се предполага, че има други междинни гостоприемници, които са заразили хората.

Прилепите в България също не са носители на вируса SARSCoV2, предизвикващ COVID-19.

Прилепите в България не са носители нито на COVID-19, нито конкретно на CoV RaTG13 или на друг коронавирус, който може да бъде пренесен на хора.

Прилепите са като пчелите: Ползите от прилепите за екосистемите
и хората са изключително много. Те участват по подобие на пчелите у
нас в опрашването на редица растения в тропиците и субтропиците,
както и в разпространението на семена.

Прилепите у нас са естествени инсектициди, регулират числеността на насекомите и спестяват милиони разходи на селското стопанство.

Призоваваме за разбиране и отговорно отношение спрямо
прилепите, казват от Фондацията.

Убиването на прилепи няма да доведе до спиране на разпространението на COVID-19, а точно обратното – може да
доведе до дисбаланс в природните екосистеми и увеличаване на
цените на селскотопанската продукция поради увеличаване на
използването на инсектициди, предупреждават от там.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.