НАП става от разходна приходна агенция

Със 156 милиона лева по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат финансирани мерки за микро-, малки и средни предприятия, за да компенсират щетите от Ковид кризата. Това е обявил на днешното правителствено заседание министър-председателят Бойко Борисов. Решението на кабинета е Министерството на икономиката в сътрудничество с Националната агенция по приходите да обяви процедурите за подбор на проекти, по които да кандидатстват фирмите, засегнати от временните противоепидемични мерки. Припомняме, че тези средства не са предназначени за фирмите от хранителната индустрия.

„Министърът на финансите, заедно с колегите от НАП и парламента,  извършиха огромна работа, за да можем от приходна агенция да я превърнем в разплащателна, така че по-най-бързия начин парите да стигат до бенефициентите“, е допълнил премиерът.

Икономическият министър Лъчезар Борисове уточнил, че процедурата е в подкрепа на предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с противоепидемичните мерки. „Приемането на документи за кандидатстване, обработката и изпращането на помощта се предвижда да се извършва от НАП изцяло по електронен път. Заложени са изключително кратки срокове за подаване на проектни предложения – две седмици и за предоставяне и изплащане – една седмица“, уточни министърът.

Близо 5 млн. лева ще бъдат предоставени на община Девня, реши още правителството. Средствата ще са за реконструкция и изграждане на елементи от общинската пътна инфраструктура в общината.

„Изграждането на инфраструктурата е от значение за бъдещото развитие на региона чрез строителството и ще се използва от всички инвеститори в региона. Ще допринесе и за лесен достъп до пристанище „Варна-запад“, допълни министърът на икономиката. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по Закона за насърчаване на инвестициите проект „Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат“ на „Солвей Соди“ АД.

Инвестицията на компанията е в размер на 60 000 000 лева.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.