Намалиха изискванията за инспектор в Държавното разузнаване

На страницата на ДАР не дава информация за свободни позиции, а кани желаещи за 5 позиции с обещанието, че ще се обадят, ако одобрят кандидата

С промени в устройствения закон на Държавна агенция разузнаване депутатите занижиха изискванията, на които трябва да отговаря инспектора в ДАР. В досегашните текстове на закона изискването беше за 5 години стаж в ДАР. Длъжността инспектор е ключова в разузнаването, защото той се назначава от премиера и следи за
спазването на закона в службата.

Такива законови промени обикновено се приемат, когато за даден пост има готов кандидат. Промените бяха внесени от депутати на ГЕРБ и “Обединените патриоти” и това обяснява защо бяха приети без дебати в четвъртък.

На сайта на ДАР в категория “Кариери” (https://www.dar.bg/bg/karieri) липсва информация за обявени конкурси . Там има покана към всички желаещи да си изпратят биографиите, ако отговорят на определини изисквания за длъжностите разузнавач, експерт, анаизатор, IT специалист и сътрудник. Ако биографиите pаинтересуват ДАР, те ще се обадят на кандидатите.

Променят се и изискванията за назначаване на държавни служители, като кандидатите трябва да отговарят на медицинските изисквания за годност за държавна служба в ДАР, които се определят с акт на председателя на Агенцията. Изключение ще се допуска, когато квалификацията, знанията, уменията и опитът на лицето представляват специфична експертиза за разузнавателната
дейност на агенцията. Това е правилна процедура, защото до момента при конкурсите в държавната служба не се изисква медицинско свидетелство, такова се изисква при назначаването. Каквато и диагноза да е вписана в медицинското при спечелен конкурс работоателят няма право да не те назначи.

С промени в Закона за противодействие на тероризма се създава и междуведомствено контратерористично звено, разположено в Държавната агенция “Разузнаване”. В него ще участват представители, определени от ръководителите на ДАНС, ДАР, “Военна информация”, МВР, Агенцията “Митници” и главния прокурор.
За неговата работа ще бъдат отпуснати 1 500 000 лева, реши парламентът.

Промени се правят и в закона за ДАНС. С тях се дава право на агенцията да извършва проверки за установяване самоличността на лица. В момента това право има само МВР.
С промени в Закона за пътищата пък се дава право на автомобилите на определени структури на Държавната агенция “Разузнаване” и на службата “Военна информация” да ползват специален режим на
движение по пътищата. Идеята е да се обезпечи сигурността при транспортиране на оперативни пратки, съдържащи
разузнавателна информация, или при превоз на официални високопоставени длъжностни лица от
разузнавателните общности на партньорски държави.

“Като служители на ДАР ние сме запознати с често невидими за обществото процеси и събития, които променят света, ние сме тези, които трябва да улавяме тенденциите и да прогнозираме хода на процесите.
Ние сме на челните линии на сигурността на нашата държава. Наши служители работят на невидимия фронт в различни кризисни райони по света. Ние изпълняваме задачите си далеч от общественото внимание и без да очакваме публично признание.
Работата в ДАР ще Ви даде възможност да направите своите знания, умения и опит полезни, ценни и значими за сигурността и бъдещето на страната ни.
Ще работите в изключително динамична среда, в която се изискват гъвкавост, адаптивност и креативност. Ще се изправяте пред разнообразни предизвикателства.
Нашата работа изисква непрекъснато усъвършенстване, информираност и повишаване на общата култура. Ще имате възможност за развитие, за придобиване на допълнителна квалификация, за личностно и професионално израстване.
Ще работите в среда на интелигентни и образовани професионалисти, в която се ценят работата в екип, аналитичността и инициативността.
В нашата работа ние се ръководим от ценности като патриотизъм и професионализъм, независимост и лоялност, чувство за дълг и отговорност, смелост и нравственост.”, кани ДАР бъдещите кадри, които са в пълно невидение колко свободни позиции има, както изащо кандидатурите им евентуално са отхвърлени.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.