Мерките на извънредното положение

Парламентът гласува на парво четене проектозакона за мерките, които се предприемат в извънредно положение. Част от тях вече бяха предприети от здравния министър.

Законопроектът забранява посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно- хигиенните изисквания. Неупоменатите по-горе търговски дейности продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Забраняват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Забраняват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Забраняват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Забранява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни -кина, театри, концерти, музеи, конференции, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други.

Забраняват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително и присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения

Забраняват се обученията и командировките в страната и чужбина

Забраняват се свижданията в местата за лишаване от свобода и в арестите, както и извеждането на лишените от свобода за работа на обекти извън местата за лишаване от свобода

Всеки българин се задължана да сключва здравна застраховка, ако му се налага да пътува в чужбина. Командировките в страната са спрени, както обучения и научни форуми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.