Къде ще отидат 29 млрд. евро, които очакваме от Брюксел

Влоговете на милионерите растат, на бедните се топят

Автор на разбивката какво ще получим от 29-те милиарда евро, които бяха договорени за следващия програмен период е Министерство на финансите.  

Сумата от 29 млрд. евро за 7 г. е близо два пъти повече спрямо пакета за текущия период до 2020 г. Досега той беше 13,3 млрд. евро за нашата страна, но кризата и нейната опустишителна сила за икономиката отключиха защитни механизми на ЕС, които му позволиха да постигне споразумение за допълнително финансиране на страните членки. То ще дойде през тегленето на общ дълг – за първи път в историята на блока. 

Така сметката от допълнителния възстановителен фонд за България е следната – по предварителни изчисления можем да получим 12,3 млрд. евро, като голямата част от парите идват под формата на грантове – 7,7 млрд. евро. Тоест това са безвъздмездни средства, ако, разбира се, не броим частта, в която сме страна по тегленето на общия дълг. Нашата вноска обаче ще бъде много по-малка, което ни прави нетен получател.

Най-много грантове се очакват по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (6,23 млрд. евро) и на Фонда за справедлив преход (общо 1,2 млрд. евро). Страната ни ще получи допълнителен грант и по линия на Кохезионната политика – 656 млн. евро, и за развитие на селските райони – 188 млн. евро.

Отделно – България ще има достъп до заемни средства в размер на 4,55 млрд. евро през Механизма за възстановяване и устойчивост, но това са пари, които можем да решим и да не ползваме. 

Важно уточнение – тези пари ще бъдат достъпни след изготвянето на национален план за възстановяне, който трябва да бъде одобрен от Брюксел.

16,7 млрд. евро пък ще бъдат на разположение на София от програмите и фондовете в Многогодишната финансова рамка или просто казано – дългосрочния бюджет на ЕС. Сутринта премиерът гордо обяви, че сумата е с почти милиард повече, отколкото в предния период.

Министерството на финансите отбелязва, че България е устояла ключовите си интереси и е излязла с повишен национален пакет по приоритетната за страната Кохезионната политика – с 597 млн. евро повече. Според експертите най-големияти успех са безпрецедентните за България допълн ителни целеви средства в размер на 200 млн. евро за по-слабо развитите региони в страна по линия на Кохезионната политика, предназначени за засилване на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места в тези райони.

Допълнителни пари получаваме и линия на общата селскостопанска политика, както за фондовете, свързани с миграция и сигурност.

Общата картинка показва, че България продължава да има нетен баланс вноски-фондове и ще продължи да има такъв и през следващия програмен период. 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.